พัทลุง | โชติกา ทองขุนดำ “สาวพัทลุง” รับช่วงต่อประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามรอยแม่ สานฝันข้าวสังข์หยด พร้อมแปรรูปสร้างรายได้ – ความมั่นคงชุมชน

นางโชติกา ทองขุนดำ เผยว่า หลังจากจบปริญญาตรี คณะคหกรรมศาสตร์สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย – อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้เริ่มต้นทำงานที่โรงงานเสื้อผ้าส่งออก ตามความรู้ที่เรียนมาที่กรุงเทพฯ ทำไปได้สักพัก จากนั้นมีโอกาสกลับมาดูแลพ่อ แม่ ที่บ้านเกิดอาศัยช่วงเวลานั้นเรียนรู้การทำ การเกษตรแบบผสมผสานของครอบครัว ให้มีความรู้เพียงพอ

ปัจจุบันจึงมีโอกาสรับช่วงต่อจากแม่ ซึ่งเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ โดยจำ หน่ายข้าวสังข์หยดสู่ท้องตลาด และแปรรูปข้าวสังข์หยด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและหาตลาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งไปขายในที่ต่างๆต่อมา ในปี 2548 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ Smart OTOP เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างชื่อ Brand สินค้า จึงได้สร้างชื่อBrand ของข้าวสังข์หยดว่า “ข้าวสังข์หยดตราดอกโมก”

นางโชติกา กล่าวว่า ปัจจุบันได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว และเมื่อปี 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ได้ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม Young Smart Farmer ของจ.พัทลุง และได้รับคัดเลือกเป็น Young Smart Farmer ต้นแบบของจังหวัดพัทลุงในปีเดียวกัน ได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดพัทลุง ให้จดทะเบียนเป็น “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านนาท่อมร่วมใจ” เพื่อยกฐานะจากกลุ่มแม่บ้านมาเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อได้ดำเนินกิจกรรมได้มากกว่าเดิม


“พี่มองว่าเกษตรกร เป็นอาชีพอิสระ หากเราทำงานด้านนี้ต้องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำให้ชีวิตเราอยู่ได้อย่างมั่นคง” นางโชติกา กล่าว และว่า

สิ่งที่สำคัญคือตนได้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนเชื่อมโยงเครือข่าย กับกลุ่มข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง เป็นกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิต กลุ่มแปรรูป และกลุ่มการตลาด ถือว่าอาชีพที่ทำอยู่เป็นชีวิตที่มีค่าต่อครอบครัวและชุมชน

ขอบคุณภาพเพิ่มเติม :  ข้าวสังข์หยด ตราดอกโมก