จังหวัดสงขลาร่วมกับชมรมกีฬาขี่ม้าสงขลา จัดการแข่งขัน “กีฬาม้า…จังหวัดสงขลา” ภายในงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

วันนี้ (30 เม.ย. 62) ณ สนามชายหาดแหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ชมรมกีฬาขี่ม้าสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการแข่งขันกีฬาม้าจังหวัดสงขลาภายในงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่ารวม 7, 000 บาท โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาเข้าร่วมชมการแข่งขัน ซึ่งภายในงานมีการแข่งขันขี่ม้าประเภทต่างๆ อาทิ การขี่ม้าอ้อมถัง การขี่แบบซิกแซกและการแข่งขันด้านความเร็ว โดยมีนักกีฬาและผู้รักและชื่นชอบการขี่ม้าเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ม้าทุกประเภท ทุกสายพันธุ์ได้แสดงออกถึงความสามารถ และเพื่อช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นความนิยมกีฬาแข่งม้าให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจกีฬาขี่ม้า ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างนิสัยความมีจิตใจเป็นนักกีฬา รู้เห็น รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา-ชัยธวัช/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
30 เม.ย. 62