สงขลา | เดินหน้าปั้นบัณฑิตจิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น นำนักศึกษาออกค่าย “อาสาพา Fill เติมฝัน เติมรอยยิ้ม” โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ระดมกำลังซ่อมแซม ทาสีอาคาร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม  

ผศ.ศุภชัย ชัยณรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้นักศึกษาชมรมปันรอยยิ้มเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ จัดโครงการ Play and  Learn ปี 4 ตอนอาสาพา Fill เติมฝัน เติมรอยยิ้ม ณ โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เนื่องจาก มรภ.สงขลา ในฐานะสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของนักเรียนในชนบท จึงได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว

โดยตนพร้อมด้วย ผศ.ชัยยุทธ มีงาม ดร.ผจงจิต พิจิตบรรจง อ.นิพนธ์ มณีโชติ นำนักศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอาคารเรียน โต๊ะ เก้าอี้ที่ชำรุด พร้อมทั้งทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีสภาพที่พร้อมจะให้การศึกษาแก่เด็กในชนบทได้ดียิ่งขึ้น

ผศ.ศุภชัย กล่าวว่า สิ่งที่นักศึกษาชมรมปันรอยยิ้มเพื่อท้องถิ่นได้รับจากการทำกิจกรรม นอกจากได้นำทฤษฎีที่เรียนมาใช้ในภาคปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ยังเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ราว 100 คน ต่างบอกตรงกันว่ารู้สึกมีความสุขและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียนในชนบท