สงขลา| เปิดเวทีการเมืองหลังเลือกตั้ง “นายกชาย” นายเดชอิศม์ ขาวทอง ว่าที่ส.ส.สงขลาเขต 5 ร่วมเสวนา จุดเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ “ส.ส.”ภาคใต้ ต้องเน้นผลงานเด่น-ไม่ทิ้งพื้นที่!

20 เมษายน 2562 ที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา “หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส” ร่วมกับ “ชมรมคบได้สงขลา” จัดเสวนา“จุดเปลี่ยนภาคใต้กับภาพลักษณ์ใหม่ ส.ส.และรัฐบาลหลังเลือกตั้ง 62” โดยมี นายเดชอิศม์ ขาวทองหรือ “นายกชาย” ว่าที่ ส.ส.เขต 5 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์, นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ว่าที่ ส.ส.เขต7 สงขลา พรรคภูมิใจไทย, ผศ.ดร.บูฆอรี หยีมะนักวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์จรูญ หยูทอง และผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน


นายเดชอิศม์ ขาวทองหรือ “นายกชาย” ว่าที่ ส.ส.เขต 5 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงมุมมองต่อภาพลักษณ์ใหม่ของ ส.ส.ภาคใต้หลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดว่า คือ เราไม่
เพิ่มความขัดแย้ง ตนอยากให้กลับไปสู่ยุคเดิม ๆ ที่เริ่มต้นด้วยความรัก การแบ่งปัน อยู่ด้วยความเอื้ออาทร ส.ส.เหมือนกัน ต่างพรรคก็จริง แต่เรามีใจรักชาติ ทุกคนเป็นคนไทย

“ทุกคนรักสงขลาและคิดว่าควรรวมพลังกัน ไม่ว่าอยู่ฝ่ายค้าน หรือรัฐบาล สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราต้องรักกันผมยังมีแนวคิดที่จะนัด ส.ส.ในภาคใต้ทั้งหมด มารวมพลังเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ นักการเมืองเราอย่าแบ่งพรรคพวก ควรจะมีหัวใจที่เท่าเทียมกัน อย่ามัวแต่สร้างความเกลียดชัง วัฒนธรรมการเมืองเก่า ๆ เช่นนี้ควรยกเลิก เพื่อให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้”

เพราะฉะนั้น ตนไม่เห็นด้วยกับการเมืองเดิม ๆและต้องการการเมืองใหม่ ๆ ที่ทุกพรรคการเมืองนำความดีของแต่ละคนในแต่ละพรรคมาคุยกัน เราเริ่มต้นด้วยสงขลา ต่อไปทุกพรรคก็ต้องเริ่มต้นด้วยภาคใต้ ตอ่ไปถึงระดับประเทศ รวมพลังกันก็สามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของส.ส. เพิ่มความรักความสามัคคี สามารถหลอมรวมพี่น้องชาวไทยกลับมาด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง