สงขลา | หน่วยงานราชการร่วมเดินรณรงค์ “สงขลาสวยสะอาด งานกาชาดปลอดขยะ” สนับสนุนวาระจังหวัด “สงขลาสวยสะอาด” ในงานฤดูร้อนและงานกาชาดประจำปี 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “สงขลาสวยสะอาด งานกาชาดปลอดขยะ” พร้อมด้วยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา สํานักงานจังหวัดสงขลา สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จังหวัดสงขลา พี่น้องจิตอาสา พี่น้องประชาชน เพื่อสนับสนุนวาระจังหวัด “สงขลาสวยสะอาด” ในงานฤดูร้อนและงานกาชาดประจำปี 2562

นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การเดินรณรงค์การจัดการขยะทำเป็นประจำทุกคืน นำโดยหน่วยงานราชการ พร้อมด้วยจิตอาสาที่มาช่วยกันรณงรงค์การแยกขยะให้กับพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน

“ผลการตอบรับดีมาก ขยะไม่เกลื่อนกลาด ทุกคนให้ความร่วมมือทิ้งลงภาชนะที่เตรียมไว้ เพื่อการจัดการขยะที่ง่ายขึิ้น ถือเป็นครั้งแรกและนำร่องในการจัดงานต่อ ๆ ไปสิ่งสำคัญของการจัดงานครั้งต่อไปคือ ปลอดโฟม”

โดยรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะในภาชนะที่รองรับไว้ให้ แนะนำในเรื่องของการคัดแยกขยะ ซึ่งในงานแบ่งให้มีการจัดเก็บขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และเศษอาหาร ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน รวมถึงประชาชน นักท่องเที่ยวผู้มาร่วมงานเป็นอย่างดีลดใช้พลาสติก และทิ้งขยะให้ถูกที่ ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับงานต่อไปได้

ขอบคุณภาพ / ข้อมูลเพิ่ม : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา