ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 26 เม.ย.2562 พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงค้างคืน ในพื้นที่ ต.เปียน และ ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พร้อมตรวจเยี่ยมพูดคุยมอบแนวทางการปฏิบัติเชิงรุก ดูแลรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชุมชน ให้กับ ชคต. ชรบ. และ อรบ. ประจำหมู่บ้าน เพื่อกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงให้ออกจากพื้นที่  ตั้งเป้า 2 เดือนเห็นผล โดยช่วงเช้าวันที่ 27 เม.ย.62 แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เข้าพบปะผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนา ณ โรงเรียนบ้านนากัน ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4  กล่าวว่า วันนี้เราต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ ต้องร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับชาวบ้าน 290 ตำบล ในพื้นที่ต้องมี ชุดปฏิบัติ หรือ ชป.จรยุทธ์ ลงลาดตระเวน นอนนอกฐาน ไปดูแลพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน อดีตทหารลาดตระเวนเช้า เย็นกลับเข้าฐาน แต่ตอนนี้ทหารจะต้องนอนนอกฐาน ดูแลประชาชนตลอด 24 ชม. โดยจะนำร่องเข้าดูแลหมู่บ้านที่มีปัญหาเป็นหลัก  เพื่อกดดันผู้ก่อเหตุรุนแรงให้ออกไปจากหมู่บ้าน พี่น้องไทยพุทธ มุสลิมต้องปลอดภัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องช่วยกันสอดส่องเป็นหู เป็นตา ดูแลหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ 1 หมู่บ้าน จะต้องมี จุดตรวจอย่างน้อย 1 จุด เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้อุ่นใจ  และหากหมู่บ้านใด พบให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง กำนัน ผู้ใหญ่ ในพื้นที่นั้นจะต้องรับผิดชอบ ถึงเวลาแล้วที่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ต้องเลือกข้างว่าจะช่วยเหลือผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือช่วยชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ไม่ให้ถูกทำร้าย