สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคใต้ เตรียมจัดให้มีกิจกรรม CMU FORUM1e SONGKHLA ที่ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00-17.00 น. โดยวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ท่าน พร้อมจัดงาน “ขันโตกกาลาดินเนอร์” รวมพลศิษย์เก่า มช. 

เตรียมฟังแนวคิดจากวิทยากร ทั้งสอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านในเวลาเดียวกัน รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี (อดีต CEO รพ.บํารุงราษฎร์) ในหัวข้อ “ภาคใต้ เรื่องจริงหรือถึงนิยาย การเป็น Medical Hub THAILAND” ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ในหัวข้อ “นวัตกรรมและยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สําหรับเชียงใหม่และมช. จะไปต่ออย่างไร ด้วยพลังของ Startup และ คนรุ่นใหม่” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งยังจะได้รับความรู้ ประสบการณ์

 

สําหรับท่านที่สนใจกิจกรรมดังกล่าว สามารถสํารองที่นั่งเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หมายเลข 081-898-1890 (คุณ สิริน) หรือ 081-306-6060 (คุณสุธี)

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : Lifestyle By Sirin