วันที่ 27 เมษายน  2562 ที่สวนสัตว์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา จัดกิจกรรมวันสมเสร็จโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 27 เมษายน ของทุกปี โดยในปีนี้ ทางสวนสัตว์สงขลาได้จัดนิทรรศการแสดงถึงประวัติของสมเสร็จพร้อมกับมีกิจกรรมระบายสีรูปสมเสร็จ โดยมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กๆให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้จัดเลี้ยงอาหารฉลองให้กับสมเสร็จโดยนำผลไม้และใบขนุนมาใส่ในแพไม้ไผ่ ก่อนที่จะนำลงไปลอยในสระน้ำในคอกของสมเสร็จ 2 ตัว ซึ่งเป็นคู่รักกัน โดยตัวผู้ชื่อ “ทองพูล” ส่วนตัวเมียชื่อ “มะแมะ” อายุ 16 ปี เท่ากัน ซึ่งได้คลอดลูกสมเสร็จเพศผู้ออกมาให้สวนสัตว์สงขลาแล้ว 2 ตัว

 
และหลังจากที่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์นำแพผลไม้ไปลอยในสระน้ำ “ทองพูล” และ “มะแมะ” ก็ได้ลงไปกินผลไม้กับใบขนุนในสระน้ำ อย่างเย็นใจและสบายอกสบายใจ ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว โดยระหว่างกินอาหารบางครั้งทั้งคู่ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อกัน โดย “ทองพูล” จะป้อนใบไม้ให้กับ “มะแมะ” ซึ่งเป็นภาพที่น่ารักของทั้ง 2 ตัว สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์สงขลาในวันนี้

สำหรับ สมเสร็จ เป็น 1 ใน 15 ชนิดสัตว์ป่าสงวนของไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดหนึ่ง มีสายเลือดใกล้เคียงม้า และแรด หนักประมาณ 250-300 กิโลกรัม จมูกและหูไวมาก มีรูปร่างเหมือนสัตว์หลายชนิดรวมกัน ได้แก่ รูปร่างอ้วนตันเหมือนหมู มีจมูกเหมือนงวงช้าง เท้าเหมือนแรด จึงเรียกว่า “ผสมเสร็จ” หรือ “สมเสร็จ” ลูกสมเสร็จที่เกิดใหม่จะมีลายคล้ายผลแตงไทย และสมเสร็จยังถูกจัดเป็นสัตว์ในบัญชี 1 ซึ่งห้ามมิให้มีการค้าตามอนุสัญญา CITES อีกด้วย ปัจจุบันจากการสำรวจประเทศไทยมี “สมเสร็จ” อยู่ประมาณ 50-60 ตัว ส่วนอยู่ในสวนสัตว์