วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองสะเดา ได้จัดพิธีเปิดศูนย์อาหารฮาลาลเทศบาลเมืองสะเดา โดยนายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวชื่นชม ให้แนวคิด และเปิดป้ายศูนย์อาหารฯ

นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา กล่าวต้อนรับ กล่าวพบปะผู้ร่วมงาน และมอบเสื้อให้กับแม่ค้า พร้อมกันนี้ได้มอบของที่ระลึกให้กับมัสยิด เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงเดือนรอมฎอน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการมัสยิด ตลอดจนพนักงานเทศบาล แม่ค้า ประชาชนร่วมพิธีกันอย่างมากมายน ศูนย์อาหารฮาลาลเทศบาลเมืองสะเดา ชุมชนท่าพรุ 2