สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ตรวจทรงผมและการแต่งกายเครื่องแบบตำรวจเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้สั่งการกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับปฏิบัติการไว้ผมสั้นและให้เคร่งครัดด้านระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง โดยเฉพาะทรงผมของตำรวจชายให้ตัดสั้น เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตำรวจที่มีระเบียบวินัยที่ดี


วันที่ 23 เม.ย.62 ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ได้มีการเรียกแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับปฏิบัติการทั้งโรงพักกว่า 100 นาย ที่ไม่ติดหน้าที่เข้าเวรปฏิบัติงานทำการตรวจทรงผมและการแต่งกายเครื่องแบบตำรวจเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้สั่งการกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับปฏิบัติการไว้ผมสั้นและให้เคร่งครัดด้านระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง โดยเฉพาะทรงผมของตำรวจชายให้ตัดสั้น ด้านข้างขาว ด้านบนพองามประมาณ 2-3 เซนติเมตร เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตำรวจที่มีระเบียบวินัยที่ดี


พันตำรวจเอกจำลอง สุวลักษณ์ ผกก.สภ.เมืองสงขลา และพันตำรวจโท ณัฐวุฒิ เตชะโต รอง ผกก.(ป.) สภ.เมืองสงขลา ได้ทำการตรวจทรงผมและการแต่งกายเครื่องแบบตำรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งโรงพักกว่า 100 นาย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันนี้จะเน้นในเรื่องของทรงผมโดยมีตำรวจประมาณ 10 นายที่มีผมยาวเกินกำหนด จะต้องขึ้นไปทำการตัดผมที่ชั้น 4 บนโรงพัก ที่มีร้านตัดผมเก้าแสนบาร์เบอร์ติดแอร์ เย็นฉ่ำ บริการตัดผมฟรีให้กับข้าราชการตำรวจทั้งโรงพักเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตัดผมเดือนละ 2 ครั้ง หลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติมี นโยบายให้ข้าราชการตำรวจระดับปฏิบัติการทั้งโรงพักต้องตัดผมสั้น


นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของการแต่งกายโดยเฉพาะเครื่องแบบตำรวจ โดยเฉพาะเข็มขัดและรองเท้า ที่ผ่านมามีการใช้รองเท้าหนังแก้วซึ่งผิดระเบียบ โดยให้ไปทำการแก้ไขให้ถูกต้องและจะมีการตรวจเครื่องแบบที่ถูกต้องในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่ตรวจแถวชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาถึงการไว้ผมสั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี

โดย ผกก.จำลองฯและรอง ผกก. ณัฐวุฒิฯ ก็ได้ถอดหมวกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดูทรงผมทั้งสองคนแล้วถามว่า แบบนี้ของผมถูกไหม ถ้าไม่ถูกก็จะได้ไปตัด แล้วถามว่าของผมผ่านไหมถ้ายาวไปก็จะไปตัดเหมือนกัน
พันตำรวจเอกจำลอง สุวลักษณ์

ผกก.สภ.เมืองสงขลา กล่าวว่า วันนี้ สภ.เมืองสงขลา ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้มาตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกำลังพลทุกสายงานไม่ว่าสายงานจราจรสายงานชุดป้องกันปราบปราม พนักงานสอบสวน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเรื่องของประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทรงผม เครื่องแต่งกายต่างๆ การปฏิบัติตัวกับพี่น้องประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ