พัทลุง – “ลุงใจ” เกษตรกรดีเด่นหัวใจพอเพียง คิดนอกกรอบประสบความสำเร็จด้วยการผันตัวจากนายช่างมาทำเกษตรไร่นาสวนผสม มีจิตอาสาแบ่งปันความรู้สู่เกษตรกร

“ลุงใจ” นายใจ สุวรรณกิจ เกษตกรวัย 64 ปี บ้านควนพระ ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เล่าว่า เริ่มต้นทำเกษตรไร่นาสวนผสม ตั้งแต่ปี 2534 เดิมเป็นนายช่างเปิดอู่ซ่อมรถ ทำนา และสวนยางพารา ต่อมาเริ่มศึกษาดูงานแปลงเศรษฐกิจพอเพียงจากพื้นที่ต่าง ๆ โดยคิดนอกกรอบสวนกระแสที่ยางพาราคาสูง หันมาทำไร่นาสวนผสมผสาน

กระทั่งปี 2538 เลิกใช้ปุ๋ยเคมีโดยเด็ดขาด เกษตรอินทรีย์ เพื่อลดภาวะโลกร้อนและอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ปลูกพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วลิสง และปลูกปอเทือง โดยยึดหลักความพอประมาณ พอเพียงตามคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งชื่อ “สวนลุงใจ” เพื่อสร้างจุดเด่นให้ตนเอง ที่เป็นคนขยัน มุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา


“การทำการเกษตรนั้นไม่มีสูตรตายตัว ต้องทดลองทดสอบ ฝึกฝนตลอดชีวิต เราต้องมีความรอบรู้ หรือองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งสำคัญคือ ไม่ย่อท้อ มีใจรักในสิ่งที่ทำ มีคติประจำใจว่า นายช่างยุคใหม่ หัวใจพอเพียง ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต”

สวนลุงใจ มีพื้นที่ 12 ไร่ 1 งาน แบ่งทำการเกษตร 4 ส่วน ๆ ที่ 1 พื้นที่ 5 ไร่ ปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ อาทิ ลองกองมะนาว มะพร้าว ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ละมุด ทุเรียน ฝรั่งและขุดร่องน้ำ สำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ในแปลง และเลี้ยงปลาหอยขม เป็ด ไก่ ผึ้งโพรงไทย เพื่อช่วยผสมเกสร และสามารถนำน้ำผึ้งมาจำหน่ายในชุมชนสร้างรายได้ให้ครอบครัว

ส่วนที่ 2 พื้นที่ 2 ไร่ ขุดเป็นสระ เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเลี้ยงปลา มีทั้งปลากด ปลานิล ปลาตะเพียน
และขุดร่องน้ำ สำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ในแปลง รอบ ๆ ขอบสระและร่องน้ำปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เลี้ยงปลาธรรมชาติ ปลูกพืชสมุนไพร ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคและจำหน่าย

ส่วนที่ 3 พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน ปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง ไว้บริโภคในครัวเรือน ทำนา 2 ครั้ง หลังฤดูการทำนาจะปลูกถั่วลิสง และส่วนที่ 4 พื้นที่ 4 ไร่ ปลูกยางพาราพันธุ์ ARRIM 600

ลุงใจ ได้รับการคัดเลือกเป็น “เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาสวนผสม ประจำปี 2561” โดยเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นความภาคภูมิใจและเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตเกษตรกร

“ความสำเร็จการทำเกษตรคือ การเอาใจใส่ ความพยายาม อดทน ความรอบรู้ และประสบการณ์ นั่นคือผลสำเร็จที่ได้รับทุกวัน มากกว่านั้นสังคมชุมชนเกิดประโยชน์ด้วย ผมใช้ชีวิตเสมอเต้นเสมอปลาย เช่นเดียวกับต้นไม้ที่ต้องการสารอาหารที่สม่ำเสมอ ผมรักชีวิตเกษตรกรและจะทำจนกว่าทำไม่ไหว” ลุงใจ กล่าวทิ้งท้าย

อ่านฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส