สงขลา – ผู้ประกอบการปรับตัว-กลยุทธ์ รับมาตรการควบคุมสินเชื่อบ้าน เผยผลกระทบคอนโดมิเนียม-อาคารพาณิชย์เก็งกำไร เผยยอดโอนก่อนดือนเมษายนสูง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ประกาศเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา โดยกำหนดเงินดาวน์ขั้นต่ำ หรืออัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ให้สะท้อนความเสี่ยงได้ดีขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อดูแลประชาชนที่ต้องการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยให้สามารถซื้อบ้านได้ในราคาที่เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน และเป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อดูแลความเสี่ยงเชิงระบบ ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาในภาคอสังหา-ริมทรัพย์เป็นหนึ่งในต้นตอสำคัญของวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดทั่วโลก

ศุภชัย รุจิเรืองโรจน์ 

นายศุภชัย รุจิเรืองโรจน์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า หลังจากมีมาตรการควบคุมสินเชื่อบ้าน (LTV) ผู้ซื้อบ้านสัญญาที่ 2 ต้องเพิ่มสัดส่วนเงินดาวน์ จาก 10% เป็น 20% ส่วนลูกค้าสัญญาแรกยังใช้หลักการเดิม

ฉะนั้น ผลกระทบไม่ได้รุนแรงสำหรับโครงการบ้านผู้อยู่อาศัยจริงในสัญญาแรก และกระทบในส่วนคอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ในลักษณะเก็งกำไรแนวโน้มปัจจัยที่เป็นตัวแปรสำคัญ ธปท.มีความกังวลในการปล่อยสินเชื่อเกินมูลค่า หรือสินเชื่อเงินทอน  จึงออกมาตรการดังกล่าวเพื่อกำกับดูแล ตั้งเกณฑ์ให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีการประกาศล่วงหน้าตั้งแต่ปีที่แล้ว ทำให้ช่วงก่อนเมษายนลูกค้าเร่งโอนสำเร็จ จึงมียอดโอนสูง เพื่อให้ทันก่อนมาตรการนี้

สำหรับบ้านแนวราบได้รับผลกระทบน้อย เพราะส่วนใหญ่มีการให้ผ่อนดาวน์ในเรทที่ดีอยู่แล้ว การได้รับผลกระทบหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับราคาบ้านด้วย กลุ่มที่ราคาสูงลูกค้ามีศักยภาพก็ไม่มีผลกระทบ ส่วนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบคือ คอนโดหรือบ้านที่ราคาต่ำลงมา เพราะลูกค้าอาจจะมีภาระด้านการผ่อน หรือไม่มีเงินก้อนสะสม โดยรวมกระทบผู้ที่มีเงินเก็บสะสมน้อย

การปรับตัวของผู้ประกอบการ ต้องสำรวจตัวเองว่า ลักษณะสินค้า และขายกลุ่มเป้าหมายใด ผู้ประกอบการที่มีสต๊อกบ้านหรือคอนโดอาจจะปรับตัวไม่ได้ในทันที แต่การสร้างโครงสร้างใหม่ ต้องมีการวางแผนที่ดีใช้ลักษณะการขาย Pre-sale ผ่อนดาวน์มากขึ้น และคอนโดเปิดตัวใหม่ อาจจะต้องเปลี่ยนเงื่อนไขในการจอง หรือผ่อนดาวน์ให้สอดคล้องกับ LTV ใหม่

อย่างไรก็ตาม ต้องเดินไปตามแนวทางที่รัฐบาลและ ธปท.กำหนดไว้ในการมีวินัยทางด้านการเงินและการคลัง

อ่านฉบับต็มที่หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส