ค่ำวันที่ 10 พฤศจิกกายน 2561 หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส จัดงาน “22 ปี โฟกัสการสร้างสรรค์ 22 ท่านผู้สรรค์สร้าง” ในโอกาสเข้าสู่ปีที่ 22 ได้รับเกียรติจากคุณสุทธิชัย หยุ่น ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “หาดใหญ่ในฝันของผม” มีผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สนับสนุน ทั้งภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ การเมือง เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายภูวสิษฏ์ สุขใส บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส กล่าวว่า ปาฐกถาพิเศษสิ่งที่คุณสุทธิชัยพูดเป็นการจุดประกายให้เราร่วมกันทิศทางการพัฒนาหาดใหญ่ในอนาคต ซึ่งทุกคนทราบว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและหลายปัจจัยทำให้หาดใหญ่ซบเซาตามที่ปราฏข่าวอย่างต่อเนื่อง

โฟกัส ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนในพื้นที่ จึงอยากมีส่วนร่วมผลักดันร่วมสร้างสรรค์พัฒนาหาดใหญ่ สงขลาให้มั่นคง เศรษฐกิจที่ดีขึ้น

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการจัดงาน โฟกัสเลือกจัดงานตามวาระที่เหมาะสม ต้องยอบรับว่าปัจจุบันสื่อต้องปรับเปลี่ยน และวันนี้โฟกัสจะบอกกับผู้สนับสนุนและผู้อ่านที่ร่วมสนับสนุนด้วยดีตลอดมาว่า เราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไร ทั้งหนังสือพิมพ์ และสื่อใหม่ เว็บไซต์ แฟนเพจ จะมีการพัฒนาอย่างไรต่อไป

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมผู้อ่าน สร้างความแตกต่างในความเป็นสื่ออาชีพที่มีความมุ่งมั่นร่วมขับเคลื่อน สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา ภายใต้แนวคิด “ยืนหยัด เคียงข้าง สร้างสรรค์”

ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่าน ขอบคุณสถานที่จัดงานสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน ร่วมให้กำลังใจโฟกัส ทำให้เรามีกำลังใจในการร่วมสร้างสรรค์สู่ผู้อ่านต่อไป