ขณะที่ความเคลื่อนไหวของบรรดา “ว่าที่ส.ส.”ของจังหวัดสงขลา ล่าสุด นายเดชอิศม์ ขาวทอง หรือ“นายกชาย” ว่าที่ส.ส. เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ประสานติดต่อ “ว่าที่ส.ส.” ทั้งหมดของจังหวัดสงขลาโดยนัดรับประทานอาหารกันที่ภัตตาคารต่อฮวดอ.หาดใหญ่ ประกอบด้วย พ.อ.(พิเศษ) สุชาติ จันทรโชติกุล แม่ทัพภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ, นายวันชัย ปริญญาศิริ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ, นายศาสตรา ศรีปาน เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ, นายพยม พรหมเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ, ร.ต.อ.อรุณ สวัสดีเขต 4 พรรคพลังประชารัฐ, นายเดชอิศม์ ขาวทองเขต 5 พรรคประชาธิปัตย์, นายถาวร เสนเนียม เขต 6พรรคประชาธิปัตย์, นายณัฎฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ เขต 7 พรรคภูมิใจไทย และ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์ มาพบปะพูดคุย พร้อมหารือเรื่องการพัฒนาและแก้ปัญหาจังหวัดสงขลา ซึ่งบรรยากาศบนโต๊ะรับทานอาหารเป็นได้อย่างชื่นมื่น ซึ่งทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันที่จะร่วมกันพัฒนาจังหวัดสงขลา

นายเดชอิศม์ ขาวทอง หรือ นายกชาย ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการนัดว่าที่ ส.ส. ทั้ง 8 คน มาพบปะพูดคุยกัน กล่าวว่าถึงเวลาที่จังหวัดสงขลาจะต้องมีการพัฒนาในทุกมิติอย่างเต็มศักยภาพ ขณะเดียวกันต้องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นเป้าหมายของตนเองที่ได้ตั้งใจเอาไว้ก่อนมีการเลือกตั้ง ว่าหากได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. จะรวบรวมส.ส.ทั้งจังหวัดสงขลาให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แม้ว่าแต่ละคนจะมาจากพรรคการเมืองที่ต่างกัน

“ครั้งนี้ทุกคน ทุกพรรคมีความคิดเห็นตรงกันว่าจะมาร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสงขลา เช่นเรื่องน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ขณะนี้กำลังจัดตั้งเป็นองค์กร พัฒนาจังหวัดสงขลา”

นายเดชอิศม์ ขาวทอง หรือ นายกชาย โดยมีบอร์ดบริหารประมาณ 20 คน มาเป็นคณะทำงาน ประกอบด้วย ส.ส.ทั้ง 8 คน ,อุตสาหกรรมโรงงาน, ตัวแทนนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และจะมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งขณะนี้กำลังคัดเลือกอยู่ ซึ่งองค์กรดังกล่าวจะมีหน้าที่ดูแลการพัฒนาและการแก้ปัญหาร่วมกันให้กับพี่น้องชาวสงขลา