สงขลา – เปิดอย่างเป็นทางการ “งานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา” ประจำปี 2562 ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานอย่างคึกคัก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสุขจากการเป็นผู้ให้ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน นี้

ค่ำวันนี้ (20 เม.ย. 62) ที่เวทีกลาง สระบัวแหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดงานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลาประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน 2562 โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม นายศักระ กปิลกาญจน์ นายไพโรจน์ จริตงาม นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งานฤดูร้อนและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรสาธารณกุศลร่วมกันจัดงาน ซึ่งที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กิ่งกาชาดอำเภอ คณะกรรมการ สมาชิกทุกคนรวมทั้งยุวกาชาด ได้ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งมวลเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศลในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ยากไร้และประสบเหตุเภทภัยโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้ออกปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับหน่วยงานภาครัฐอย่างทุ่มเทและเสียสละเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามคำขวัญที่ว่า “เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา”

ทั้งนี้เพื่อให้สงขลาเป็นเมืองแห่งความสุขและในปีนี้ได้เลื่อนการจัดงานขึ้นมาในห้วงเดือนเมษายนเพื่อจะได้ย้อนไปในอดีตที่พี่น้องชาวสงขลาเรียกกันว่า ” งานฤดูร้อน” นั้นเอง

ด้านนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อร่วมอนุรักษ์งานประเพณีของจังหวัดและได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมการกุศลกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาปีละ1 ครั้ง เพื่อนำมาช่วยเหลือสังคม อาทิ การรับบริจาคโลหิต การรับบริจาคดวงตา รับบริจาคอวัยวะ การร่วมช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ทุกอำเภอ การมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนนักศึกษา คนชรา ผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ ผู้ยากไร้รวมถึงผู้ต้องขัง การมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ พอ.สว. การตรวจเยี่ยมนักเรียนและผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจังหวัดสงขลาตระหนักดีว่าทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกิจกรรมการกุศลกับจังหวัดสงขลาด้วยการซื้อบัตรนาวากาชาดจังหวัดสงขลาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562โดยรายได้ทุกบาททุกสตางค์จะนำเข้าสมทบกองทุนการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเพื่อนำเงินไปสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมและพี่น้องชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

 

สำหรับกิจกรรมได้มุ่งเน้นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของภาคใต้ เช่น การแข่งขันชกมวยศึกจ้าวงานแหลมสงขลา ศึกสันติสุขชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาม้า โชว์ลีลาม้า แต่งแฟนซีม้า การแข่งขันม้าอ้อมถัง ซิกแซก ความเร็ว การส่งเสริมเยาวชน ประชาชนให้มีส่วนร่วม เช่น การประกวดมิสแกรนด์รอบตัดสิน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การแสดงดนตรีจากนักร้องชื่อดังและการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้พิการ การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของทางราชการ ตลอดจนการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในรูปแบบของเมืองต่างๆ เช่น 1. เมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมี การแสดงหนังตะลุง การแสดงมโนราห์และการแสดงพื้นบ้าน 2. เมืองแห่งสินค้าและอุตสาหกรรม OTOP ซึ่งมีการแสดงสินค้าและการจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสงขลาการแสดงผลิตภัณฑ์จากยางพารา 3. เมืองแห่งการเกษตร การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเกษตร ได้แก่ การจัดแสดงเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ และ 4. เมืองบริการยุคใหม่ เป็นการบริการของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน

ในส่วนของรางวัลสลากกาชาดในปีนี้ รางวัลที่ 1 ได้แก่ รถยนต์อีซูซุ MU-X 1.9 จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 2 รถยนต์ มาสด้า 2 จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110 I จำนวน 5 รางวัล, รางวัลที่ 4 ทองรูปพรรณ หนัก 2 สลึง จำนวน 15 รางวัล, รางวัลที่ 5 ทีวี LED ขนาด “32”, รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 3 ครั้ง พัดลม 18 นิ้ว จำนวน 80 รางวัล ซึ่งกำหนดออกรางวัลโดยการหมุนวงล้อในคืนวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 ณ เวทีกลาง สระบัวแหลมสมิหลาสงขลา ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด, จิรพัฒน์-ชัยธวัช