ยะลา : ศอ.บต. จัดค่ายกีฬาฤดูร้อน ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่นักกีฬาฟุตบอล มืออาชีพระดับประเทศ

วันนี้ (19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.) ที่ สนามกีฬาศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถในการเล่นฟุตบอลและชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ ที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเทพา สะบ้าย้อย  จะนะ และอำเภอนาทวี ซึ่งมีอายุระหว่าง 11 – 12 ปี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายกีฬาสร้างสันติสุข” ซึ่งครั้งนี้  มีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ปกครอง โค้ชนักกีฬา และเยาวชนที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมกว่า 500 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบูคอรี ดือเระ  อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย และทีมสต๊าฟโค้ชจากทีมฟุตบอล Jalor City มาเป็นกรรมการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคใต้ โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งตั้งเป้าว่าเด็กในภาคใต้จะต้องเป็นคนดี คนเก่ง และเป็นคนที่มีคุณภาพเมื่อเติบโตขึ้น ซึ่งทำได้หลายทิศทาง ส่วนหนึ่งในขณะนี้คือเรื่องของกีฬา โดยใช้ชื่อว่า กีฬาสร้างสันติสุข เพื่อมาเล่นฟุตบอลให้มีร่างกายแข็งแรง และคัดเลือกเยาวชนที่มีคุณภาพจำนวน 100 คน มาเข้าค่าย 10 วันเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา และเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อไปเยี่ยมชมสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ รวมทั้งจะทำการคัดเลือกเพื่อนำเยาวชนไปแข่งขันที่สวีเดน น้องๆเยาวชนในวันนี้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคใต้ในอนาคต เชื่อมั่นว่าความสามารถของเด็กในพื้นที่ไม่แพ้ พื้นที่อื่น เพียงแค่ต้องการโอกาส กิจกรรมวันนี้จึงถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมค่ายกีฬาสร้างความเข้าใจ เป็นกิจกรรมนำร่องของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีการพัฒนาศักยภาพด้านการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยเฉพาะช่วงเวลานี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน ศอ.บต. จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยนำกีฬาฟุตบอลมาฝึกทักษะสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างวินัยให้กับเด็กและเยาวชนให้ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” เพื่อปลูกฝังค่านิยมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

สำหรับเยาวชนที่มาคัดเลือกในครั้งนี้ มีจำนวน 500 คน โดยจะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนให้เหลือ 100 คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายกีฬาสร้างสันติสุข”  ระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2562 เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาสู่มาตรฐานสากลรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสโมสรกีฬาอาชีพในภูมิภาคอื่น เช่น สโมสรการท่าเรือ FC สโมสรฟุตบอล SCG เมืองทองยูไนเต็ด และสโมสรบางกอกคลาส ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2562 ต่อไป