หนุ่มนราธิวาส เดินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสวนเกษตรพื้นที่น้อย แต่สร้างรายได้หลักแสน

นายมูหัมมัดซัมซูดิน เซ็นมาด ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลิ้ยงชันโรงเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(ชันโรงบูโด ยี่งอ) เผยว่า
ตนการศึกษาระดับอนุปริญญา ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ โดยใช้พื้นที่บริเวณบ้าน ม.4 บ.บูเกะปาลัสต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรที่มีบริเวณที่จำกัด จากตอนแรกทำเกษตรสวนผสมผสานแต่ปรากฏว่ารายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

“เมื่อเรารู้ว่ารายได้ไม่เพียงพอ ก็ต้องหาไอเดียใหม่ ๆ เสาะแสวงหากิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น มีคนแนะนำให้เพาะเลี้ยงผึ้งชันโรง จึงลองเริ่มต้น
เลี้ยงปรากฏว่า ประสบความสำเร็จ” นายมูหัมมัดซัมซูดิน กล่าว และว่า

นายมูหัมมัดซัมซูดิน กล่าวว่า ด้วยพื้นที่จำกัดกิจกรรม และไม่อยากทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรอบของเกษตรกรรายอื่น ทำให้การเลี้ยงผึ้งชันโรงสามารถตอบโจทย์ความสมบูรณ์แบบของการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตอบโจทย์ความเป็นอินทรีย์อย่างแท้จริงและพื้นที่ข้างเคียงได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมที่เราดำเนินงาน

“การทำงานที่บ้านเกิดสร้างรายได้ และสามารถปลูกจิตสำนึกรักถิ่นที่อยู่อาศัยได้เป็นรูปธรรมมาก ๆยิ่งขึ้น ทุกวันนี้พี่มีรายได้จากการเลี้ยงผึ้งชันโรงปีละ240,000 บาท”

โดยมีฟาร์มผลิตและจำหน่าย “ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชันโรงแท้ 100 %” ภายใต้ลิขสิทธิ์ ยี่ห้อ “ชันโรงบูโด ยี่งอ”ซึ่งเกี่ยวกับกระแสความรักสุขภาพ สามารถต่อยอดอาชีพทางการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นตัวชี้วัดความเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างแท้จริง