ยะลา – 16 เมย.62 เวลา 10.30น.ที่บริเวณศาลเจ้าแม่มาผ่อแบหอ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา ได้มีการจัดงานสมโภชแห่พระลุยไฟศาลเจ้าแม่มาผ่อแบหอ ประจำปี 2562 โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบวงสรวงองค์เจ้าที่ประทับอยู่ในศาลเจ้าแห่งนี้ ตลอดจนเทพยดาฟ้าดินอันเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจีนให้คงอยู่สืบไป เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสันติสุขในชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม

สำหรับงานสมโภชแห่พระลุยไฟของศาลเจ้าแม่มาผ่อแบหอ ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 เมษายน 2562 รวม 5 วัน และในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 จะมีพิธีแห่พระบริเวณชุมชนบ้านแบหอโกตาบารูและตัวเมืองยะลาและพิธีลุยไฟ ณ บริเวณศาลเจ้าทุกคืน จะมีการประทับร่างทรงองค์พระ การแสดงอภินิหารผ่านร่างทรง แสดงดาบเดินบันไดมีด นั่งเก้าอี้ตะปู และมีการแสดงหนังตะลุงและมโนราห์อีกด้วย