สงขลา – อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สืบสานประเพณีประจำถิ่น “จัดพิธีมหากุศลห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์” ครั้งที่ 12 พร้อมนำประชาชนในพื้นที่ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองสิงหนครสู่มหานครสงขลา

วันนี้ (15 เม.ย.62) ที่วัดเขาน้อย อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร นำประชาชนในพื้นที่ร่วมสืบสานประเพณีประจำถิ่นแห่ผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองสิงหนครสู่มหานครสงขลา ตลอดจนการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี

โดยในวันที่ 15 เมษายน เป็นวันห่มผ้าบรมธาตุเจดีย์ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้เดินทางมาร่วมสักการะและบูชาต่อองค์พระบรมธาตุเจดีย์ และรำลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ แม้ปัจจุบันจะหลงเหลือแค่ฐานเจดีย์และร่องรอยของเจดีย์ แต่ไม่หมดไปจากความทรงจำของทุกคน จึงเป็นเหตุแก่การกระทำคุณงามความดีในการร่วมกันห่มผ้าบรมธาตุเจดีย์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีย้อนร้อยอดีตเมืองเก่าสงขลา โดยบรรยากาศในพิธีเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับเจดีย์เขาน้อย เป็นศาสนสถาน ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางของไทย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 และคงได้รับอิทธิพล รูปแบบศิลปกรรมจากแหล่งเดียวกันคืออินเดีย ทำให้มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก สังเกตได้จากลักษณะของแผนผังที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่ละด้านยกเก็จออกมา 3 เก็จ คือมีเก็จที่มุมและที่กลางด้าน รวมทั้งอิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง

นอกจากนี้ในสมัยต่อมาเจดีย์เขาน้อย ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 โดยการสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานประจำอยู่โดยรอบ ส่วนด้านบนมีเพียงกองอิฐที่น่าจะเกิดจากการบูรณะในชั้นหลังเท่านั้น

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : ประชา โชคผ่อง อรรคพงษ์ บุญชีพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา