วันนี้ (11 เม.ย. 62 ) นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ตามถนนสาย สงขลา-ระโนด ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จากการที่จังหวัดสงขลาได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมีการตั้งจุดตรวจ จุดบริการตามจุดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสทิ้งพระ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรแก่ผู้ที่สัญจรไปมา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งนำอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง และยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการ

นอกจากนี้นายนพพรยังได้ถือกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้เสียสละเวลาที่มีค่ามาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตลอด 24ชั่โมงอีกด้วย