บ่ายวันนี้ (10 พ.ย. 61) หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (STMA) จัดเสวนา “อนาคตสื่อท้องถิ่นในยุคเทคโนโลยีก้าวกระโดด และช่วงการเมืองเปลี่ยนผ่าน” ณ สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ซึ่งได้รับเกียรติจากประธานสภาการหนังสือพิมพ์ เชาวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นักวิชาการ และสื่อมวลชนจากจังหวัดสงขลา, 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ตรัง, กระบี่, สตูล, นครศรีธรรมราช และสื่อมวลชนต่างภูมิภาค อาทิ เพชรบุรี ตราด ขอนแก่น มาร่วมด้วย

การเสวนาในครั้งนี้ ช่วยให้เพื่อนสื่อมวลชนได้ปรับกระบวนทัศน์และปรับทิศทางการทำงานให้เข้ากับยุคสมัย

ติดตามอ่านเพิ่มที่ หนังสือพิมพ์โฟกัส