สงขลา – “เทอด เทอดชัย” กรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีฯ สงขลา ถอดประสบการณ์ชีวิต สู่วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจใช้ศิลปะกับการทำธุรกิจ

“พี่เทอด” นายเทอดชัย สมบัติยานุชิต กรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เริ่มต้นเข้ามาเป็นกรรมการสมาพันธ์ฯ เมื่อ 1 ปีที่แล้ว รับผิดชอบในส่วนของกิจกรรมต่างๆของสมาพันธ์ อาทิ วิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน ซึ่งส่วนตัวมีความชำนาญด้านงาน Event โดยทำธุรกิจร้าน Analog Cafe, ร้าน 8080 Cafe รวมถึงรับจัดงานอีเว้นท์ ในนามบริษัท Improvise

นอกจากนั้นใช้เวทีอบรมสัมมนาต่าง ๆ เป็นวิทยากรนำเสนอในส่วนของศิลปะ ผลักดันให้ทุกคนมีแนวความคิด ค้นหาศิลปะที่อยู่ในตัวเองให้เจอ เพื่อเป็นแนวทางสร้างไอเดีย ค้นหาแรงบันดาลใจ เพื่อจุดประกายความคิด ดึงความสามารถที่มีเฉพาะตัวออกมาใช้สร้างอาชีพแบบสร้างสรรค์ ไม่ซ้ำแบบใคร

โดยเป็นการพูดเพื่อสร้างแรงผลักดันให้ทุก ๆ คน เข้าใจตัวเอง อาทิ การแชร์ประสบการณ์ของตัวเอง อธิบายพื้นฐานของศิลปะกับชีวิต

“ผมใช้ศิลปะหลาย ๆ ส่วนในชีวิต รวมถึงการทำธุรกิจด้วย เพราะทำด้วยความรักความชอบ แต่เมื่อได้เข้ามาสัมผัสกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา ทำให้เข้าใจว่าการทำธุรกิจนอกจากทำด้วยความรักแล้ว ต้องมีการวางแผนธุรกิจด้วย อาทิ การสำรวจตลาด ศึกษาข้อมูลความต้องการผู้บริโภค ทำให้ตนเข้าใจธุรกิจมากขึ้น และก้าวพลาดน้อยลง” พี่เทอด กล่าว และว่า

การใช้ชีวิต คือ ศิลปะอย่างหนึ่งที่ละเอียดอ่อน การประสบความสำเร็จวัดจากความสุขทุกวินาทีของชีวิต ซึ่งความสุขนั้นเกิดจากไลฟ์สไตล์ของชีวิต ถ้าทุกคนหามันเจอและนำมาประกอบเป็นอาชีพได้ทำให้มีความสุขมากขึ้น

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี  ได้ให้ความหมายของศิลปะไว้ว่า “งานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งต้องใช้ความพยายามด้วยมือและความคิด” พี่เทอดมองว่า เป็นคำพูดที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ เพราะธุรกิจต้องใช้แรงบันดาลใจ และความพากเพียรเช่นกัน

“ผมหลงใหลยุคสมัย 1960 ชอบเอลวิส เพรสลีย์ ฟังดนตรีแนวร็อกแอนด์โรล เฟอร์นิเจอร์เรโทร และค้นหาสิ่งที่ชอบ ซึ่งเป็นศิลปะในยุคสมัยที่ผ่านกาลเวลา เกิดเป็นกลุ่มเพื่อนที่มีความชอบเดียวกัน และใช้ความชอบนั้น เปิดร้าน 8080 Cafe และ Anelog Cafe ที่ตกแต่งในสไตล์ที่เราเป็น”

ฉะนั้น การที่เราชื่นชมอะไรบางอย่าง จนสามารถนำสิ่ง ๆ นั้นมาเป็นอาชีพได้ ทำให้เกิดเป็นศิลปะ จนพบเจอกับความสุข เมื่อเราทำงานด้วยความสุขสิ่งต่าง ๆ ก็จะออกมาดีโดยปริยาย