งวดเข้ามาเรื่อย ๆ สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในเทศบาลนครสงขลา ที่ขณะนี้ได้ยกระดับความคึกคักของบรรดาว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรี และลูกทีมทั้งหลาย
เพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาอีกสเต็ป ทั้งตัวของว่าที่ผู้ชิงนายกฯ และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) ของแต่ละเขตที่วันนี้ต่างแสดงบทบาท “ผู้เล่น” ด้วยงัดกลยุทธ์โชว์วิสัยทัศน์ โดยเฉพาะ “นคเรศ พุทธวรรณ” ว่าที่ผู้สมัคร สท.ทีม “นครสงขลาก้าวหน้า” ซึ่งถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีอายุเพียง 29 ปี และวันนี้มีความตั้งใจเข้ามาพัฒนาเทศบาลนครสงขลา และเชื่อมต่อปัญหาความลำบากของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไข

@.มารู้จัก “นคเรศ พุทธวรรณ” ?
ผมชอบ และใฝ่ฝันที่จะเป็นนักการเมืองมาตั้งแต่เด็ก ๆ เนื่องจากเห็นการทำงานของคุณแม่ในบทบาทประธาน อสม. และซึมซับวิธีคิดและการทำงานของคุณแม่ในการช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดกระทั่งเรียนมัธยมปีที่ 2 ผมได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน และถูกเลือกให้เป็นรองนายกองค์กรนักศึกษา
ช่างเทคนิค (อชท.) สมัยเรียนอยู่ ปวช.3 และประธานชมรมอาสาพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ขณะที่เรียนอยู่ ปวส. 1 ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมมาตลอด กระทั่งเรียนจบ

“ครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงสนามการเมืองท้องถิ่นครั้แรกของผมที่ได้รับโอกาสจาก นายศรัญ บิลพัฒน์ หรือ“รองหมู” เปิดโอกาสให้ลงสมัคร ส.ท.”


@. ตอนนี้เตรียมตัวที่จะลงเลือกตั้งอย่างไร?

“ผมพร้อมกับสมาชิกในทีมทุกคนได้ลงพื้นที่ก่อนหน้านี้ติดต่อกันเป็นเวลากว่า 1 ปี โดยมองปัญหาผ่านพี่น้องประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ เขต 4 ซึ่งเราพบพี่น้องประชาชนยังประสบปัญหาอีกมากมาย ทั้งเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเรื่องน้ำไหล ไฟสว่าง

@. การเป็นคนใหม่ มีอุปสรรคอย่างไรบ้าง?
“ความเป็นคนรุ่นใหม่ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย”ในข้อดี ผมอธิบายความตั้งใจที่จะอาสาเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ซึ่งชาวบ้านได้ฝากความหวังเอาไว้มากส่วนข้อเสียคือ การที่ชาวบ้านเบื่อพฤติกรรมของนักการเมืองที่เข้ามาหาเฉพาะตอนหาเสียง ซึ่งผมได้ชี้แจงว่า อำนาจที่จะให้ใครเข้ามาเป็นหรือไม่ เป็นนักการเมืองขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชน หากเห็นว่าใครที่จริงใจและสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ ก็ให้เลือกคนนั้น