จังหวัดสงขลา เตรียมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี2562 พร้อมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ภายใต้แนวคิด”ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 62 นี้

วันนี้ (10 เม.ย. 62) ที่ ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายวิทยา ล่าเม๊าะ หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสงขลา ที่ 2 (นาหม่อม) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและคณะทำงานที่ฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนผ่านระบบทางไกล ( Video Conference) ภายใต้แนวคิด”ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุม1 ปภ.อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562 ได้กำหนดให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงปฏิบัติการเข้มข้นในการลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2562 ทั้งในการเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง ต่อเนื่อง โดยกำหนดค่าปรับในอัตราโทษสูงสุดที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและในกรณีขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การสำรวจ ตรวจสอบ ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน จุดตัดทางรถไฟ การขนส่งทางน้ำและทางอากาศให้มีความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว การจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน จุดพักรถเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรในทุกเส้นทาง การเตรียมความพร้อมด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที

โดยในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายในการเผยแพร่ข่าวสารและเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และการเล่นสงกรานต์ด้วยความสนุกสนานและปลอดภัย

ทั้งนี้ด้านรองผู้ว่าราชการจัหวัดสงขลาได้เน้นย้ำถึงพื้นที่สำหรับการจัดงานประเพณีสงกรานต์โดยให้แต่ละพื้นที่คำนึงถึงความเหมาะสมและไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พร้อมส่งเสริมให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีที่ถูกต้อง ซึ่งทุกภาคส่วนต้องบูณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทั้งสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดงานมิดไนท์สงกรานต์ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อลดอุบัติเหตุให้มากที่สุด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
10 เม.ย. 62