นายสุบิน เมืองจันทร์ หรือ “ครูสุบิน” ศิลปินวาดภาพอิสระแห่งเมืองสงขลา พื้นเพเป็นคนระโนด ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา เรียนมัธยมตอนต้นที่โรงเรียนระโนดวิทยา ต่อ ม.3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่จากนั้นเรียนต่อวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านศิลปะเริ่มต้นชีวิตการทำงาน ปี 2539 เป็นพนักงานบริษัทน้ำมันพืช ประมาณ 1 ปี ฝ่ายออกแบบ

ครูสุบิน ผันตัวมาทำงานศิลปะเต็มตัว สอนวาดภาพอิสระ และเป็นครูศิลปะที่หาดใหญ่มากว่า 20 ปีจนถึงปัจจุบัน ใช้เล็ก ระดับอนุบาล-ประถม, เด็กโต ระดับมัธยม-มหาวิทยาลัยและผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ วาดรูปเพื่อผ่อนคลายรวมถึงรับงานสอนศิลปะและวิทยากรให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ส่วนกิจกรรมจิตอาสา จัดกิจกรรมระดมทุนสอนศิลปะให้กับน้อง ๆ เยาวชนกว่า 10 โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในจังหวัดสงขลา พร้อมเล่นดนตรีสร้างความสนุกสนานและมอบอุปกรณ์ด้านศิลปะให้อีกด้วย รวมทั้งจัดกิจกรรมด้านศิลปะอื่น ๆ อีกมากมาย

“ผมภาคภูมิใจในส่วนนี้ มีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้และได้ทำในสิ่งที่รัก เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน คนรอบข้าง และชุมชนอีกด้วย”

คติประจำใจ “ผมยึดหลัก พอเพียง พอกินพออยู่เป้าหมายในอนาคต อยากเปิดศูนย์ศิลปะ หรือแกเลอรี่เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ศิลปะอย่างครบวงจร