บรรยากาศเดินทางกลับภูมิลำเนา ก่อนเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดยะลา เริ่มคึกคัก 

วันนี้ ( 9 เม.ย 62) บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนา ก่อนเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดยะลา เริ่มคึกคัก โดยที่สถานีรถไฟ ยะลา ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และพักผ่อนท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 เมษายน ถึง 16 เมษายน 2562 เริ่มเดินทางมาใช้บริการโดยสารรถไฟไปยังกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ตั๋วโดยสารล่วงหน้าขบวนรถด่วนพิเศษดีเซล รถด่วนพิเศษทักษิณ รถเร็ว ยะลา-กรุงเทพฯ สุไหงโกลก-กรุงเทพฯ ทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวล่อง ชั้น 1 และชั้น 2 ถูกจองเต็มจนหมดทุกที่นั่ง ไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2562 จะเหลือเพียงชั้น 3 ไม่กี่ที่นั่ง ทั้งนี้ประชาชนได้เริ่มจองตั๋วโดยสารล่วงหน้ากันตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนเต็ม และวันที่ 22 เมษายน 2562 ก็จะเริ่มมีที่นั่งชั้น 3 และที่นั่ง ชั้น 2 ส่วนขบวนรถที่วิ่งรับ-ส่ง ระหว่างจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ระยะทางสั้น ยังคงมีตั๋วโดยสารเหลืออยู่

สำหรับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาล่วงหน้า จะมีทั้งประชาชนทั่วไป ประชาชนที่ทำงานกับภาครัฐ ซึ่งอาศัยทั้งในภาคกลาง ภาคเหนือภาคอีสาน รวมทั้งกรุงเทพฯ บางคนจะถือโอกาสลาหยุดพักผ่อนช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 9 เมาายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อจะได้มีวันหยุดเพิ่มในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไปจนถึงหลังสงกรานต์ เนื่องจากภูมิลำเนาอยู่ห่างไกล ซึ่งปีละครั้งถึงจะได้มีโอกาสกลับบ้านไปร่วมฉลองวันปีใหม่ไทย จะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ญาติพี่น้องหลาย ๆ วัน นอกจากนี้ก็จะได้หลีกเลี่ยงการเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีประชาชนหนาแน่น รถยนต์หนาแน่น เนื่องจากประชาชนเดินทางกลับกันจำนวนมาก

ทั้งนี้ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์นี้ จะมีประชาชนมาใช้บริการโดยสารรถไฟเดินทางกลับภูมิลำเนากันจำนวนมาก ทางสถานีรถไฟ ยะลา ได้จัดเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเข้มงวด ทั้งภายในสถานีรถไฟ โบกี้รถไฟ ชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา