สงขลา : หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นำพวงมาลาที่ประดิษฐ์จากผักและผลไม้สดมาร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อ น้อมรำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ 8 เมษายนของทุกปี ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ


เช้าวันนี้ (8 เม.ย62 ) ที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ บนเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาที่ประดับตกแต่งด้วยผักและผลไม้สดแทนพวงมาลาดอกไม้สดหน้าพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 8 เมษายนของทุกปี โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค


สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ มีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ายุคลฑิฆัมพร เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประสูติเมื่อ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2425 ณ พระตำหนักสวนบัว ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งวิมานเมฆภายในพระราชวังดุสิต

 
โดยในปี 2453 ทรงได้รับตำแหน่งเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช มีอำนาจบังคับบัญชาสูงสุดปกครองมณฑลปักษ์ใต้ 3 มณฑล คือ มณฑลสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และปัตตานี ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบเทศาภิบาล เป็นการรวมมณฑลขึ้นเป็นภาค ทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยยศ เป็นอุปราชมณฑลภาคปักษ์ใต้ ดูแลงานราชการต่างพระเนตรพระกรรณของมณฑลปักษ์ใต้ 3 มณฑล จนถึงปี 2468 โดยในช่วงเวลาที่ประทับที่สงขลา ทรงใช้เมืองสงขลาเป็นศูนย์บัญชาการปกครองเมืองต่าง ๆ พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2475 และทรงเป็นต้นราชสกุลยุคล


สำหรับพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันนี้หน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้นำพวงมาลาที่ประดิษฐ์มาจากผักและผลไม้สดมาร่วมในพิธีฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์แล้ว ยังเป็นการให้ทานแก่ฝูงลิงหลายพันตัวที่อาศัยอยู่บนเขาน้อยแห่งนี้ใช้เป็นอาหารอีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
อรรคพงษ์-วิทยา /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
8 เม.ย. 62