เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดเผยผ่านเฟสบุ๊ก สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยฝ่ายสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอชวนชาวหาดใหญ่มาใช้บริการและพาครอบครัวมาออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่