22ทีมร่วมศึกลูกหนังครั้งที่6

อบจ.สงขลาต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 4 เมษายน 2562 โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา(อบจ.) เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการแข่งขันฟุตบอล ประชาชน สงขลาคัพต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 6 โดยมีเจ้าหน้าที่ นักกีฬาและตัวแทนทีมฟุตบอล ทั้ง 16 อำเภอ  พร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วม

   

นายนิพนธ์ บุญญามณี นยกอบจ.สงขลา กล่าวว่า กีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาพกายให้แข็งแรงและสุขภาพใจที่สดชื่นแจ่มใส ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ที่ว่า กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะอำนวยให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งการพัฒนาคนให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองและประเทศชาติ จึงจำเป็นจะต้องอาศัยกีฬาเป็นสื่อสำคัญ

อบจ.สงขลาจึงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการ พัฒนาคนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด เกิดความรักและสนใจหันมาเล่นกีฬามากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดแบบยั่งยืน และการสร้างต้นแบบของการจัดการแข่งขันฟุตบอลแบบเหย้า-เยือน ภายใน จ.สงขลา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งคาดหวังจะให้วงการฟุตบอลจังหวัดสงขลา สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และมีความเป็นมืออาชีพยิ่งๆ ขึ้นไป

สำหรับในปีนี้มี 22 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย 1. ทีม FCวมเพื่อน by ชมรมฟุตบอลชราโรย 2.ทีมเทพาเอฟซี by ชมรมกีฬายามเย็น 3. ทีมโรงเรียนพัฒนาบ้านโฮ๊ะ 4. ทีมระโนดFC 5.ทีมสิงหนครอคาเดมี่ 6.ทีม singha warrior  7. ทีมบ่อแดง FC 8.ทีมกงสี เอฟซี 9.ทีมสโมสรหาดใหญ่ ยูไนเต็ด 10 ทีมลูกหมีสลาม 11. ทีมรัตภูมิ ยูไนเต็ด 12. ทีมใจนักเลง 13. ทีมท่าเสา ยูไนเต็ด 14. ทีม ม.ทักษิณ 15. ทีมบิ๊กตือสปอร์ท 16. ทีมต้ออ้อโมมาย 17. ทีมเทศบาลตำบลท่าช้าง 18. ทีมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 19. ทีมชัยสวัสดิ์ แฟมิลี่ 20 .ทีมนัมเบอร์ทู 21. ทีมจะนะซิตตี้ และ 22. ทีม Jantarangcee fc

โดยจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 16 28 เมษายน 2562 โดยใช้สนามติสูลานนท์ สนามโรงเรียนมหาวชิราวุธ สนามโรงเรียนเกาะแต้งพิทยาสรณ์ สนามอบจ. สงขลา และจะมีพิธีเปิดการแข่งขันกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2562 ที่สนามติณสูลานนท์ ซึ่งทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลเป็นเงิน จำนวน 300,000 บาท พร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศ