สงขลา – วิทยาลัยชุมชนสงขลา เดินหน้า “โรงเรียนยุวชนชาวนา ปี 2” ปลูกฝังเยาวชนเรียนรู้การทำนา โรงเรียนบ้านกระอาน ศูนย์กลางการเรียนรู้

นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา กล่าวว่า จากที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกับโรงเรียนบ้านกระอาน ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จัดทำหลักสูตรยุวชนชาวนา เพื่อสอนนักเรียนให้เรียนรู้กระบวนการปลูกข้าว และลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

สำหรับปีนี้ “โครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยมีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วม เพื่อให้เยาวชนมีกระบวนการเรียนรู้ปลูกข้าว ทำนา และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ เกิดความยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ และอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาการทำนาข้าวช่อขิง

มากกว่านั้นเกิดความรัก ความสามัคคี เรียนรู้การทำนาร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ปลุกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นหลังต่อไป ไม่ทอดทิ้งอาชีพการทำนา

นางสาวพรเพ็ญ กล่าวอีกว่า โรงเรียนบ้านกระอาน เป็นพื้นที่การทำนา แปลงนากว่า 10 ไร่ เสมือนห้องเรียนมีชีวิต มุ่งหวังให้เป็น “โรงเรียนยุวชนชาวนา”ศูนย์กลางการเรียนรู้ในเรื่องการทำนาของเยาวชน พร้อมทั้งดึงภูมิปัญญาในท้องถิ่นเข้าผสมผสานในการเรียนรู้ของยุวชน ให้เป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างต่อสถาบันการศึกษาอื่นๆ ต่อไป

ซึ่งนำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของอำเภอเทพา “ข้าวช่อขิง” มาปลูกแบบอินทรีย์ คัดสรรพันธุ์ การบำรุงรักษา การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบพื้นที่นาด้วย

ติดตามอ่านเพิ่มที่ หนังสือพิมพ์โฟกัส ฉบับ 1064 วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561