นายกชาย หรือ นายเดชอิสม์ ขาวทอง ว่าที่ส.ส.สงขลาเขต 5 เปิดเผยผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว “ฝากบอกไปถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา พื้นที่ใด มีปัญหาเรื่องโรงงานปล่อยสารเคมี ปล่อยน้ำเสีย ลงคลอง ลงแหล่งน้ำในชุมชนของท่าน แจ้งผมมา ประสานผมมา ผมจะลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องด้วยตนเอง”

*** วันที่ 6 เมษายน 62 เวลา 17.00 น พบกันที่ วัดบางศาลา อ.คลองหอยโข่ง