หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังมีปลาจำนวนมากลอยน้ำตายในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และอ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พร้อมเก็บตัวอย่างปลาที่ตายและตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุ พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือ เยี่ยวยาเกษตรกรอย่างเร่งด่วน

จากกรณีที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง และตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับความเดือดร้อนปลาตะเพียน ปลาขี้ขม ปลากด ปลานิล และปลาแขยงที่เลี้ยงเอาไว้ในกระชังลอยตายเป็นจำนวนมาก โดยในวันนี้ (2 เม.ย. 62) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณหลังบ่อบำบัดโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีสภาพเป็นน้ำเน่ามีกลิ่นเหม็น โดยเจ้าหน้าที่ได้เดินตรวจสอบพบว่าจะมีน้ำสีดำเป็นบางจุด โดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์

นายธนัญชัย วรรณสุข ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กล่าวว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่าค่าออกซิเจนในน้ำ (DO) มีค่า 6.8 คุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติพร้อมทั้ง ได้เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขและจัดทำมาตรการป้องกันรวมทั้งมาตรการการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ

ซึ่งขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับความเสียหายทั้งหมด 16 ราย จำนวน 80 กระชัง มูลค่าความเสียหาย 1.8 ล้านบาท โดยเบื้องต้นนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สั่งการไปยังสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเข้ามาช่วยเหลือ เยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งในด้านการแยกปลาที่ตายแล้วขึ้นมาจากน้ำให้เร็วที่สุด ส่วนปลาที่ตายมาหลายวันให้นำไปฝังกลบดินเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นสร้างมลภาวะในพื้นที่ พร้อมทั้งจะมีการประชุมสรุปและเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาต่อไป

ด้านนายเหิม รัตนพันธุ์ อายุ 68 ปี เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อช่วงเวลาตี 3:00 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาได้ลงสำรวจกระชังปลาที่เลี้ยงไว้พบว่ายังอยู่ในสภาวะปกติ จากนั้นในเวลาตี 5:00 น. ได้ลงสำรวจกระชังปลาอีกรอบกลับพบว่าปลาในกระชังลอยตาย จำนวน 10 กระชัง ประมาณ 4,000 กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า 380,000 บาท ซึ่งขณะนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและจะให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ซึ่งเหตุการณ์น้ำเสียนี้เกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปีจึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อให้การช่วยเหลือ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา-ชัยธวัช/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา