ผวจ. สงขลา เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาปลาในกระชังบริเวณคลองอู่ตะเภา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ตายอย่างต่อเนื่องจากภาวะน้ำเสียและการขาดออกซิเจนอย่างเฉียบพลัน

ค่ำวันนี้ (1 เม.ย. 62) เวลา 20.10 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เรียกประชุมด่วนในกรณีประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ได้รับความเดือดร้อนปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังลอยตายเป็นจำนวนมาก จากสาเหตุการขาดออกซิเจนอย่างเฉียบพลันและน้ำเสียบริเวณคลองอู่ตะเภา โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายธนาวุฒิ กุลจิต ติชนก ประมงจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา นายอำเภอคลองหอยโข่งและนายอำเภอหาดใหญ่เข้าร่วม ณ ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา

โดยในที่ประชุมได้มีการหารือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากปลาผิวน้ำ ตะเพียน ขี้ขม ปลากด แขยงที่เลี้ยงเอาไว้ในกระชังลอยตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดฯและประมงอำเภอหาดใหญ่ ร่วมเข้าตรวจสอบการเลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณคลองอู่ตะเภา ม.7 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ผลปรากฏว่าปลาในกระชังตายเนื่องจากการขาดออกซิเจนอย่างเฉียบพลันและน้ำเสีย รวมเกษตรกร 16 ราย 80 กระชัง ตรวจวิเคราะห์น้ำเบื้องต้น DO มีค่าเท่ากับ 0 น้ำมีสีดำ ปลาขนาดใหญ่ทยอยตายตั้งแต่เช้าตรู่ มูลค่าความเสียหาย 1.8 ล้านบาท พร้อมทั้งได้เก็บต้วอย่างน้ำและปลาไปวิเคราะห์ ณ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (ท่าสะอ้าน) และจะมีการรายงานผลการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้สั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการเยียวยาและคณะกรรมการฟื้นฟูระบบคุณภาพลุ่มน้ำเพื่อพร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
1 เม.ย. 62