วันนี้ (1 เมษายน 2562) ที่ ร้านสงขลา สเตชั่น ถนนนครใน อ.เมือง จ.สงขลา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับมิสแกรนด์สงขลา คัดเลือกแบบชุด 15 ชุดสุดท้าย จากดีไซเนอร์ผู้ออกแบบชุดเดรสสั้นผ้าพื้นถิ่น เพื่อประกวดชิงรางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท และรางวัลชมเชย เงินสด 2,000 บาท 4 รางวัล

โดยสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สงขลาใช้สวมใส่เพื่อถ่ายรูปพรอสเทรส และประกวดมิสแกรนด์สงขลา 2019 มี นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานการคัดเลือกแบบชุด พร้อมด้วย นางสาวกัญภัส งาดีสงวนนาม ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์สงขลา และอาจารย์นวัตกร อุมาศิลป์ อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา

นางสาวกัญภัส กล่าวว่า มิสแกรนด์สงขลา 2019 เป็นกิจกรรมการประกวดสาวงามเพื่อส่งไปประกวด ณ เวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ที่ต้องการปฏิรูปการประกวดนางงามในประเทศไทย ให้ทัดเทียมกับระดับสากลโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ทำงานอยู่ในวงการนางงามและวงการบันเทิงมากกว่า 20 ปี ทั้งงานด้านนางงามและงานด้านบันเทิงมาผสมผสานกัน ก่อให้เกิดเวทีการประกวดนางงามในแบบฉบับเวทีที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวชื่อว่า “MISS GRAND”

 

การประกวดมิสแกรนด์สงขลา 2019 ให้สิ่งดี ๆ กับจังหวัดสงขลามากมาย ทั้งส่งเสริมธุรกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา ทางกองประกวดมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดอย่างกว้างขวางในทุก ๆ สื่อ โดยจะนำเสนอกิจกรรมการประกวดควบคู่ไปกับภาพลักษณ์ของความเป็นสงขลา

และในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงความเป็นสงขลาผ่านชุดประจำจังหวัด

รวมถึงเปิดโอกาสให้สาวงามในจังหวัดสงขลาได้แสดงความสามารถบนเวทีระดับประเทศ และหากมีโอกาสได้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็จะมีโอกาสถึงระดับโลก ส่งผลให้มิสแกรนด์สงขลา  เป็นความภาคภูมิใจของคนสงขลาด้วย