สงขลา : “กวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล” นั่งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 2 เร่งติดตามแผนงานสานต่อโครงการต่อเนื่อง เล็งยื่นรัฐบาลใหม่พัฒนา 3 ด้าน นำสงขลาสู่การเปลี่ยนแปลง


นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ได้รับเลือกเป็นประธาน สมัยที่ 2 ปี (บริหาร 2562-2563) โดยกล่าวว่า ตามธรรมเนียมปฏิบัติของหอการค้าจังหวัดสงขลาที่ผ่านมา ประธานดำรงตำแหน่งคราวละ 2สมัย และในครั้งนี้ได้ตั้งคณะกรรมการ เพิ่มจากเดิม 49คน เป็น 51 คน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมากขึ้น

สำหรับการดำเนินงานสมัยที่ผ่านมาและต้องขับเคลื่อนต่อเนื่อง ได้แก่ การเสนอให้สร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 และปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกสงขลา 1, ติดตามโครงการมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา, เสนอให้มีการสร้างรถไฟทางคู่สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการเดินทางสูงขึ้น, การเร่งและติดตามโครงการถนนวงแหวนหาดใหญ่, การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำ และเร่งการสร้างรถไฟทางคู่ หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

นอกจากนั้น หอการค้าจังหวัดสงขลา ได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเกิดความชัดเจนขึ้นในการติดตามงานวิจัยที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเทพารวงถึงกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยสร้างแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จัดสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดสุวรรณคีรี อ.สิงหนคร ซึ่งอยู่ในขั้นตอนดำเนินการออกแบบขณะนี้ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) ดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งDuty Free Zone โซนด่านนอก และปาดังเบซาร์ อ.สะเดา

“ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ในหนึ่งเดือนผมทำงานในหอการค้าจังหวัดสงขลา 25 วันส่วนอีก 5 วันทำงานบริษัท ผมใช้เวลาท่มุ เทให้กับหอการค้าอย่างเต็มที่” นายกวิศพงษ์ กล่าว และว่า

การที่มีรัฐบาลใหม่ ตนและคณะเตรียมจัดประชุมระดมความคิด ยื่นหนังสือในนามหอการค้าจังหวัดสงขลา รวมถึงองค์กรภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดให้มากขึ้น ผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา หรือ (กรอ.) เพื่อไปสู่รัฐบาลโดยเน้น 3 ด้านหลักคือ สาธารณูปโภค, การช่วยเหลือเกษตรกรในการกระตุ้นดีมานด์ของยางพาราขึ้น เพื่อทำให้เกิดราคายางที่สูงขึ้นด้วยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว