นราธิวาส : ส่งไม้ต่อ ผู้การนาวิกโยธินกองทัพเรือคนใหม่ พร้อมวางแนวทาง กำลังพลปกป้องพิทักษ์ใต้ และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง ลดการสร้างเงื่อนไขในพื้นที่

(31 มีนาคม 2562) ที่บริเวณลานสนามด้านหน้า กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้จัดให้มีพิธีการรับ และส่งมอบหน้าที่ระหว่าง นาวาเอกนิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพล นาวิกโยธิน กองทัพเรือ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้กับ นาวาเอกอภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ท่านใหม่) โดยมีผู้ใต้บังคับบัญชา กำลังพลหน่วยนาวิกโยธิน หน่วยทหารพรานนาวิกโยธิน หน่วยรบพิเศษหน่วยนาวิกโยธิน หน่วยส่งกำลังบำรุง ทหารปืนใหญ่ และกำลังพลทหารราบ ร่วมในพิธีในการรับมอบหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของผู้บัญชาการทหารเรือ

ด้านนาวาเอกอภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ผู้การท่านใหม่) ได้กล่าว และให้โอวาทแก่กำลังพลในโอกาสรับตำแหน่ง ว่า สิ่งที่ผู้บังคับการกรม หรือผู้การท่านเก่าได้ทำไว้ และมีประโยชน์ก็จะสานต่อเนื่อง ในส่วนแนวทางของของตนในฐานะผู้บังคับการกรม ฝากไว้ 3 แนวทาง เน้นย้ำให้ทหารทุกคนหยิ่งในศักดิ์ความเป็นทหารกล้า ราชนาวีไทย ขอให้ทหารรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากทหารใดก็ตามที่ขาดวินัยก็ยากยิ่งที่จะประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ตามเป้าหมายของทหาร ตามที่ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ หรือที่ประชาชนคาดหวังได้สำเร็จและที่สำคัญ กำลังพลอย่าสร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเด็ดขาด ซึ่งทหารต้องมีหน้าที่ คือ ปกป้อง และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ การปฎิบัติภารกิจต้องให้ใจประชาชน “ใจสู่ใจ” เพื่อให้ได้มาซึ่งใจประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ให้เกิดความสงบสุข และสันติสุข

อย่างไรก็ตาม ในการให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที่ ซึ่งหน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รับผิดชอบ คือ อ.เมือง ยี่ง อ บาเจาะ จ.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ในฐานะผู้บังคับบัญชา จะเน้นเยี่ยมกำลังพลตามฐานปฏิบัติการในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และสร้างกำลังใจตลอดจนเน้นการลงพื้นที่ตามชุมชน หมู่บ้าน เพื่อปฏิบัติภารกิจ เข้าหาประชาชน และช่วยเหลือประชาชน ซึ่งขอให้ทหารทุกนายปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อปกป้องรักษาชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน