สงขลา – สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา เดินหน้า 7 วันมหัศจรรย์สงขลา สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโครงการรัฐดึงเยาวชนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา และเครือข่ายจักรยาน อ.หาดใหญ่ ได้ประชุมและจัด Workshop เพื่อออกแบบเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว โครงการ 7 วันมหัศจรรย์สงขลา โดยเส้นทางแรกจะเป็นเส้นทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใช้เวลา 1 วัน เริ่มต้นจาก พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง องค์จำลอง ณ วัดคลองแห และสิ้นสุดที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์พระหยก ฟุกเทียน (มหาสมบัติ 3 แผ่นดิน)

คาดว่าเส้นทางนี้ จะสามารถนำนักท่องเที่ยวมาเที่ยว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลทางเศรษฐกิจชุมชน ให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยการจัดการจะเน้นการท่องเที่ยวที่เคารพต่อวิถีชุมชน วัฒนธรรม และทรัพยากรท้องถิ่น

นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคใต้ กล่าวว่า สมาพันธ์ฯ ร่วมหารือกับเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ โดยนายอาคเนย์ ปัญจเทพ เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงหลากหลายมิติการท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่ อาทิ  ศาสนาและความเชื่อ, เรื่องแปลก Unseen หาดใหญ่, อาหารเครื่องดื่ม และธรรมชาติ

โดยจะจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวระยะเวลาครึ่งวัน เต็มวัน เส้นทางภายในเมือง และนอกเมืองอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเส้นทางแรกที่จะทำการโปรโมท เริ่มจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง องค์จำลอง ณ วัดคลองแห ไปยังวัดคูเต่า ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ ต่อด้วยแหลมโพธิ์, มัสยิดบ้านเหนือ, วัดอู่ตะเภา ต.คู่เต่า อ.หาดใหญ่ และสิ้นสุดที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์พระหยก ฟุกเทียน มหาสมบัติ 3 แผ่นดิน ต.คลองแห อ.หาดใหญ่

โดยสมาพันธ์ฯ จะเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา ที่เปิดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว เข้ามีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อให้นักศึกษาคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน โดยอาจเป็นระบบฝึกงานแบบสหกิจศึกษา หรือตามแนวทางที่จะได้ปรึกษาหารือต่อไป

ติดตามอ่านเพิ่มที่ หนังสือพิมพ์โฟกัส ฉบับที่ 1063 วันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2561