สงขลา : โรงเรียนแจ้งวิทยา เปิดหลักสูตร Mini English Program ดันภาษาอังกฤษ หวังนักเรียนเท่าทันโลกพร้อมยึดแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

นายสมพงษ์ ช่วยเนียม ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา เผยว่า ปัจจุบันโรงเรียนแจ้งวิทยามีครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา กว่า 3,000 คน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ม.6 เพื่อบริการทางการศึกษาให้กับนักเรียนภายในจังหวัดสงขลา โดยยึดหลักโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นทางด้านกิจกรรม เช่น กิจกรรมในวิถีชีวิตประจำวัน คือ การเข้าแถว สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันโดยทุกวันพระมีการแต่งชุดขาว

นอกจากวิชาการที่เข้มข้นแล้วปีการศึกษา 2562โรงเรียนยังเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น(Mini English Program) ตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.1 อย่างละ 1 ห้องเรียน ซึ่งรับครูต่างชาติมาอยู่ประจำห้องเรียนคู่กับครูไทย จำนวนนักเรียน 35 คนต่อห้อง

“เด็กที่เรียนห้องเรียนพิเศษจะได้รับสิ่งที่ได้รับแตกต่างจากห้องเรียนทั่วไปคือ ภาษา เพราะเราให้นักเรียนคุ้นชินกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น หรือใช้ภาษาเป็นสื่อเรียนควบคู่กับภาษาไทย การสื่อสารจะเน้นในเรื่องของการสื่อสารการฟัง กับการพูดเป็นสำคัญ”


นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า ห้องเรียน Mini English Program เกิดขึ้นเพราะโรงเรียนอยากสนองความต้องการของผู้ปกครอง ที่ต้องการเน้นด้านภาษาเป็นพิเศษเพื่อให้นักเรียนได้รู้ภาษาอังกฤษ สามารถพูดคุยสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รวมทั้งต่อยอดไปยังสายอาชีพอื่นที่ทำให้ได้รับเงินเดือนดีขึ้น คุณภาพชีวิตของเค้าก็ดีขึ้น