หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ในโอกาสเข้าสู่ปีที่ 22 ได้รับเกียรติจากคุณสุทธิชัย หยุ่น ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “หาดใหญ่ในฝันของผม” ซึ่งคาดว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สนับสนุน ทั้งภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ การเมือง เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายภูวสิษฏ์ สุขใส บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส กล่าวว่า ปาฐกถาพิเศษสิ่งที่คุณสุทธิชัยพูดเป็นการจุดประกายให้เราร่วมกันทิศทางการพัฒนาหาดใหญ่ในอนาคต ซึ่งทุกคนทราบว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและหลายปัจจัยทำให้หาดใหญ่ซบเซาตามที่ปราฏข่าวอย่างต่อเนื่อง

ภูวสิษฏ์ สุขใส

ดังนั้นภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนใหม่ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ และการตื่นตัวของภาคเอกชนทุกฝ่าย โฟกัส ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนในพื้นที่ จึงอยากมีส่วนร่วมผลักดันร่วมสร้างสรรค์พัฒนาหาดใหญ่ สงขลาให้มั่นคง เศรษฐกิจที่ดีขึ้น

ขณะเดียวกันได้ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (STMA) จัดเสวนา “อนาคตสื่อท้องถิ่นในยุคเทคโนโลยีก้าวกระโดด และช่วงการเมืองเปลี่ยนผ่าน”

ซึ่งได้รับเกียรติจากประธานสภาการหนังสือพิมพ์ เชาวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นักวิชาการ และสื่อมวลชนจากจังหวัดสงขลา, 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ตรัง, กระบี่, สตูล, นครศรีธรรมราช และสื่อมวลชนต่างภูมิภาค อาทิ เพชรบุรี ตราด ขอนแก่น มาร่วมด้วย คาดหวังว่าการเสวนาในครั้งนี้ ช่วยให้เพื่อนสื่อมวชนได้ปรับกระบวนทัศน์และปรับทิศทางการทำงานให้เข้ากับยุคสมัย

ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสยังได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแหล่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ เราเห็นว่าเยาวชนในจังหวัดสงขลาได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น และเชื่อมั่นว่าหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมีเนื้อหา ข้อมูล องค์ความรู้ เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อการอ่านของเยาวชนทั่วไป เป็นข่าวสารท้องถิ่น ใกล้ตัว และทุกองค์กรที่เป็นประโยชน์ นอกจากนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อเยาวชน ไม่มีอาชญากรรม หรือสิ่งที่เป็นการมัวเมาเยาวชน ถือเป็นจุดยืนโฟกัสที่ดำเนินกิจการมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน และเราจะยินหยัดเช่นนี้ตลอดไป

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการจัดงาน โฟกัสเลือกจัดงานตามวาระที่เหมาะสม ต้องยอบรับว่าปัจจุบันสื่อต้องปรับเปลี่ยนและวันนี้โฟกัสจะบอกกับผู้สนับสนุนและผู้อ่านที่ร่วมสนับสนุนด้วยดีตลอดมาว่า เราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไร ทั้งหนังสือพิมพ์ และสื่อใหม่ เว็บไซต์ แฟนเพจ จะมีการพัฒนาอย่างไรต่อไป

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมผู้อ่าน สร้างความแตกต่างในความเป็นสื่ออาชีพที่มีความมุ่งมั่นร่วมขับเคลื่อน สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา ภายใต้แนวคิด “ยืนหยัด เคียงข้าง สร้างสรรค์”

ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่าน ขอบคุณสถานที่จัดงานสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน ร่วมให้กำลังใจโฟกัส ทำให้เรามีกำลังใจในการร่วมสร้างสรรค์สู่ผู้อ่านต่อไป