รองผู้ว่าฯ สงขลา นำประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาโรงเรียนวัดศาลาหลวงบน ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันนี้ (26 มี.ค. 62) ที่โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด นำหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น คณะครู นักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนวัดศาลาหลวงบนและตลอดแนวชายหาด ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ให้สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยสวยงาม นำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมกัน 3 ครั้งและชูมือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการสมัครสมานสามัคคี ต่อจากนั้นได้กล่าวสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันของสถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริจึงถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยราชการภาครัฐ ภาคเอกชนอละประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด

สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เก็บขยะบริเวณโรงเรียนวัดศาลาหลวงบนและบริเวณตลอดแนวชายหาดที่มีทั้งขยะ เศษต้นไม้ วัชพืชตามธรรมชาติ ขยะพลาสติกเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทำให้ชายหาดมีทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาดตา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
26 มี.ค. 62