วันนี้ (25 มี.ค.) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการ สำหรับสนามเลือกตั้งภาคใต้ 14 จังหวัด ณ เวลา 23.02 น.ที่ผ่านมา พบว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังคงมีคะแนนนำเหนือคู่แข่งรวม 22 เขตเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐ 13 เขตเลือกตั้ง พรรคภูมิใจไทย 8 เขต ประชาชาติ 6 เขต พรรครวมพลังประชาชาติไทย เหลือเพียง 1 เก้าอี้

กระบี่
เขต 1 นาย สาคร เกี่ยวข้อง ปชป.
เขต 2 นาย สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ภท.

ชุมพร
เขต 1 นาย ชุมพล จุลใส ปชป.
เขต 2 นาย สราวุธ อ่อนละมัย ปชป.
เขต 3 นาย สุพล จุลใส รวมพลังประชาชาติไทย

ตรัง
เขต 1 นาย นิพันธ์ ศิริธร พปชร.
เขต 2 นาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ปชป.
เขต 3 น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ปชป.

นครศรีธรรมราช
เขต 1 ดร.ณรงค์ บุญสวยขวัญ พปชร.
เขต 2 นาย สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พปชร.
เขต 3 นาย เทพไท เสนพงศ์ ปชป.
เขต 4 นาย ประกอบ รัตนพันธ์ ปชป.
เขต 5 นาย ชินวรณ์ บุณเกียรติ ปชป.
เขต 6 นาย ชัยชนะ เดชเดโช ปชป.
เขต 7 นาย สายัญ ยุติธรรม พปชร.
เขต 8 นางสาว พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ปชป.

นราธิวาส
เขต 1 นาย วัชระ ยาวอหะซัน พปชร.
เขต 2 นาย สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พปชร.
เขต 3 นาย กูเฮง ยาวอหะซัน ประชาชาติ
เขต 4 นาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ประชาชาติ

ปัตตานี
เขต 1 นาย อันวาร์ สาและ ปชป.
เขต 2 นาย อับดุลบาซิม อาบู ภท.
เขต 3 นาย อนุมัติ ซูสารอ ประชาชาติ
เขต 4 นาย สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ประชาชาติ

พังงา
เขต 1 นาง กันตวรรณ ตันเถียร ปชป.

พัทลุง
เขต 1 นาย ภูมิศิษฏ์ คงมี ภท.
เขต 2 นาย ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ภท.
เขต 3 นาย นริศ ขำนุรักษ์ ปชป.

ภูเก็ต
เขต 1 นาย สุทา ประทีป ณ ถลาง พปชร.
เขต 2 นาย นัทธี ถิ่นสาคู พปชร.

ยะลา
เขต 1 นายอดิลัน อาลีอิสเฮา พปชร.
เขต 2 นายซูการ์โน มะทา ประชาชาติ
เขต 3 นายอับดุลอายี สาแม็ง ประชาชาติ

ระนอง
เขต 1 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ภท.

สงขลา
เขต 1 นายวันชัย ปริญญาศิริ พปชร.
เขต 2 นายศาสตรา ศรีปาน พปชร.
เขต 3 นายพยม พรหมเพชร พปชร.
เขต 4 ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี พปชร.
เขต 5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง ปชป.
เขต 6 นายถาวร เสนเนียม ปชป.
เขต 7 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ภท.
เขต 8 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ปชป.

สตูล
เขต 1 นาย ไพบูลย์ รัชกิจประการ ภท.
เขต 2 นาย วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ภท.

สุราษฏร์ธานี
เขต 1 นาย ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ ปชป.
เขต 2 นาย วิวรรธน์ นิลวัชรมณี ปชป.
เขต 3 นางสาว วชิราภรณ์ กาญจนะ ปชป.
เขต 4 นาย สมชาติ ประดิษฐพร ปชป.
เขต 5 นาย สินิตย์ เลิศไกร ปชป.
เขต 6 นาย ธีรภัทร พริ้งศุลกะ ปชป.

ขอบคุณภาพ / ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา