สงขลาทูเดย์ : สรุปผลคะแนนไม่เป็นทางการ ‘สงขลา’พลังประชารัฐกวาด 4 เขต ‘ปชป.’ได้ 3 ‘ภท.’ได้เขตเดียว ด้านรายงานผู้มาใช้สิทธิ 80 เปอร์เซ็น ทั้งจังหวัดสงขลา นับไปแล้ว 94 เปอร์เซ็น  ผลคะแนนไม่เป็นทางการ ทั้ง 8 เขต ดังนี้

เขต 1  นายวันชัย ปัญญาศิริ พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 8 คะแนน 35155

อันดับ 2 นาย สรรเพชร บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 10 คะแนน 22777 อันดับ 3 นายไพฑูรย์ สรรเสริญ พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 5 คะแนน 10609

เขต 1 ผู้มาใช้สิทธิ 90000 บัตรดี 83239 บัตรเสีย 4078 บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัคร ผู้ใด2683

เขต 2 นายศาสตรา ศรีปาน พรรคพลังประชารัฐ หมาย 4 คะแนน 31858

อันดับ 2 นาย ภิรพล ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5 คะแนน 15627

อันดับ 3 นายอัครพล ทองพูน อนาคตใหม่ หมายเลข 9 คะแนน 14023

เขต 2 ผู้มาใช้สิทธิ 90172 บัตรดี 83819 บัตรเสีย 4173 บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัคร ผู้ใด 2180

เขต 3 นายพยม พรหมเพชร พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 6 คะแนน 38716

อันดับ2 นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ประชาธิปัตย์ หมายเลข 29 คะแนน 20230

อันดับ 3 นาย ณาฆีภัตฐ์ เพชรคง พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 5 คะแนน 12372

เขต3 ผู้มาใช้สิทธิ 99297 บัตรดี 91538 บัตรเสีย 4813 บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัคร ผู้ใด 2946

เขต4 ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 7 คะแนน 31347

อันดับ 2 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว พรรค ประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 คะแนน 30758

อันดับ 3 นายอมรเทพ สังข์น้อย พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 14 คะแนน 6964

เขต4 ผู้มาใช้สิทธิ 94844 บัตรดี 87250 บัตรเสีย 5379 บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัคร ผู้ใด 2215

เขต 5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 6 คะแนน 51487

อันดับ 2 นายสมชาย เล่งหลัก พรรคพลังประชารัฐ หมาย 9 คะแนน 22357

อันดับ 3 นาย อนุชิต พุทธโร พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 13 คะแนน 8481

เขต5 ผู้มาใช้สิทธิ 108290 บัตรดี 98544 บัตรเสีย 6892 บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัคร ผู้ใด2854

เขต6 นาย ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 9 คะแนน24473

อันดับ 2 นาย สมปอง บริสุทธิ์ พลังประชารัฐ หมายเลข 15คะแนน 16709

อันดับ 3 นายเฉลิม เหล่าสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 10 คะแนน 12604

เขต 6 ผู้มาใช้สิทธิ 82801 บัตรดี 75977 บัตรเสีย 4876 บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัคร ผู้ใด1948

เขต 7 นายณัฎฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 1 คะแนน 28644

อันดับ 2 นายศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 8 คะแนน 22732

อันดับ 3 นายเทียน ตันติวิริยภาพ พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 2 คะแนน11730

เขต 7 ผู้มาใช้สิทธิ 89969 บัตรดี 82484 บัตรเสีย 5976 บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัคร ผู้ใด1509

เขต 8 พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 14 คะแนน 51467

อันดับ 2 นาย วสันต์ ชั่งหมาน พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 10 คะแนน 14939

อันดับ 3 นายอภิสิทธิ์ เพ็ชรประพันธ์ พรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 8 คะแนน 9824

เขต8 ผู้มาใช้สิทธิ 108986 บัตรดี 99369 บัตรเสีย 6392 บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้สมัคร ผู้ใด3225