พัทลุง – การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ของจังหวัดพัทลุงผ่านไปแล้วประมาณ 15% พรรคภูมิใจไทย มีคะแนนนำ 2 เขต พรรคประชาธิปัตย์ นำ 1 เขต ส่วนพรรคอื่น ๆ มีคะแนนทุกพรรค

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรของจังหวัดพัทลุงวันนี้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตั้งเป้าจะได้จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมีความหวังว่าอาจจะมีผู้ใช้สิทธิ์สูงถึงร้อยละ 85 เนื่องจากได้ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วน ร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง

โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาตั้งแต่ เปิดหีบเลือกตั้งเวลา 08.00 น. – 17.00 น. มีประชาชนออกมาใช้เสียงกันอย่างคึกคัก ซึ่งภายหลังปิดหีบ มีการตรวจสอบความถูกต้องและเปิดหีบนับคะแนน ถึงขณะนี้ การนับคะแนนไปได้แล้วประมาณร้อยละ 15 ของผู้มาใช้สิทธิ์ปรากฏคะแนน พรรคภูมิใจไทยนำอยู่ 2 เขต คือ เขต 1 และเขต 2 อันดับ 2 เป็นของพรรคประชาธิปัตย

ส่วนเขต 3 ที่นำอันดับ 1 ยังคงเป็นของพรรคประชาธิปัตย์  รองลงมาเป็นของพรรคภูมิใจไทยซึ่งขณะนี้คะแนนจากหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ ยังคงทยอยส่งเข้ามายังวอร์รูมของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุงอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณภาพข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง