ยะลา | บรรยากาศช่วงเช้าก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในจังหวัดยะลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่วางกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มั่นใจประชาชนจะมาใช้สิทธิลงคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

บรรยากาศการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเช้าก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบว่าตั้งแต่เช้ามืดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้มีการทยอยนำหีบบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเข้ามายังหน่วยเลือกตั้ง

โดยเฉพาะที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่ 50 ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอาคารโรงยิม สนามสวนขวัญเมืองเทศบาลนครยะลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาเตรียมความพร้อมตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพื่อเตรียมเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 08.00 น. พบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบเจอปัญหาและอุปสรรคใด ๆ คาดว่าในเวลา 08.00 น. ก็จะสามารถเปิดหีบลงคะแนนได้ทันที

ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่นั้น ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดวางกำลังอย่างเข้มข้นในการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่ โดยนายอนุชิต ตระกูลมุฑุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 เขต

โดยในภาพรวมของการเตรียมการเลือกตั้งของจังหวัดยะลาขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่กับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ประกอบกับประชาชนในพื้นที่เองก็มีความตื่นตัวสูงกับการมาใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งคาดว่าประชาชนน่าจะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากว่าเมื่อปี 2554

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฟายีรา ยีเจ๊ะและ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา