‘วันชัย ปัญญาศิริ’ ผู้สมัครส.ส.ตัวเต็งเขต1 สงขลาจากพรรคพลังประชารัฐ ใส่เสื้อสีแดงนำโชคยึดเวลาเที่ยงตรงตี12 ฤกษ์ดีเข้าคูหาใช้สิทธ์เลือกตั้งเชื่อเป็นเวลาดีประเทศไทยจะได้แจ่มใสรุ่งเรือง

วันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่หน่วยเลือกตั้ง ที่ 39 ม 10 ต.เขารูปช้าง ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานปศุสัตว์สงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ ผู้สมัครส.ส. เขต1 พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นตัวเต็งอีกหนึ่งคนในเขตเลือกตั้งนี้ ได้ถือเอาฤกษ์เวลา 12.00 น.เดินทางมาใช้สิทธิหน่วยเลือกตั้งที่ 39 ม.10 ต.เขารูปช้าง ซึ่งตั้งอยู่ในสำนักงานปศุาตว์สงขลา 

โดยนายวันชัยได้ใช้เวลา ในช่วงเช้าไหว้บรรพบุรุษ ก่อนที่ เดินทางออกมา ไปยังหน่วยเลือกตั้งในเวลา 12.00 น. เพื่อเอาฤกษ์ เนื่องจากเชื่อว่าตอนเที่ยงตรงเป็นเวลาที่อากาศแจ่มใส่ พร้อมกับใส่เสื้อสีแดงเพื่อความเป็นศิริมงคล ซึ่งใช้เวลาไม่นานในการเข้าคูหาใช้สิทธิ ก่อนที่จะเดินทางออกไป