เลือกตั้ง62 | คนหาดใหญ่ตื่นตัว ทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ล้นสนามจิระฯ

วันนี้ 24 มี.ค62 ภาพบรรยากาศลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสงขลาภายในบริเวณสนามกีฬากลางจิระนคร ซึ่งมีหน่วยเลือตั้งทั้งหมด 6 หน่วย คือหน่วยเลือกตั้งที่ 15-21 จำนวน 4,467 คน

ตั้งแต่เริ่มเปิดหีบลงคะแนน 08.00 น. มีประชาชนที่ตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้มาคอยใช้สิทธิพอสมควร เมื่อเปิดหีบให้ลงคะแนนแล้ว ประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิไม่ขาดสาย

นอกจากนี้ยังมีเนตรนารีอาสาช่วยการเลือกตั้งมาคอยอำนวยความสะดวกในการหารายชื่อผู้มาใช้สิทธิ บางหน่วยก็จะมีผู้สูงอายุถือไม้เท้ามาลงคะแนนในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : จืด ปชส.หาดใหญ่