สงขลา : บรรยากาศการส่งมอบ – รับมอบหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคัก

วันนี้ (23 มี.ค. 62) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสงขลาได้จัดให้มีการดำเนินการส่ง-มอบสิ่งของประจำหน่วยเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้าหนึ่งวัน โดยใช้พื้นที่บริเวณใต้อาคารสนามกีฬา ติณสูลานนท์เป็นสถานที่ดำเนินการ

โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสงขลาเข้าเตรียมพร้อมรับลงทะเบียน หีบบัตรเลือกตั้งและแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00 น. และดำเนินการการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งแบ่งเป็นสองรอบ รอบเช้าในเวลา 08.00 น. และรอบบ่ายเวลา 13.30 น. โดยตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ส่งมอบ – รับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง

เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนรับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยได้แบ่งหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่มารับมอบตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน การรับมอบหีบบัตรพร้อมอุปกรณ์ รับแบบรายงาน ตรวจสอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเลือกตั้ง

รวมถึงดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกการจราจรภายใน-ภายนอกบริเวณ ส่ง-มอบหีบบัตรเลือกตั้งซึ่ง นายไชยพร นิยมแก้ว ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสงขลา ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ จนเสร็จสิ้นภารกิจและดำเนินการอื่นๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับมอบตามที่ อนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 มอบหมาย


ทั้งนี้เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสงขลามีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 195 หน่วย แบ่งเป็น ตำบลบ่อยาง 94 หน่วย ,ตำบลเขารูปช้าง 39 หน่วย ,ตำบลเกาะยอ 9 หน่วย ,ตำบล พะวง 30 หน่วย ,ตำบลทุ่งหวัง 10 หน่วย ,ตำบลเกาะแต้ว 13 หน่วย…………….

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
กฤชกรรณ์ชัย บัวดำ/ข่าว
อรรคพงษ์ บุญชีพ ,จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ภาพ