สงขลา – สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา ยื่น 3 ข้อเสนอ พัฒนาเศรษฐกิจผู้ประกอบการ SME ผู้ว่าฯสงขลา ขานรับร่วมขับเคลื่อน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนใหม่ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ พร้อมนำเรียน 3 ข้อเสนอสำคัญเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จ.สงขลา ประกอบด้วย

1.ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา เป็นเจ้าภาพสร้างเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านเศรษฐกิจให้มีเอกภาพรวมเครือข่ายองค์กรเศรษฐกิจ ภาคเอกชนให้เป็นเอกภาพ

2.ให้โอกาสสมาพันธ์เอสเอ็มอีฯ ร่วมเป็นคณะทำงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน จ.สงขลา

และ 3. สนับสนุนโครงการ 7 วันมหัศจรรย์สงขลา

พิชัย จงไพรัตน์

นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคใต้ กล่าวว่า สืบเนื่องจากผู้ว่าราชการคนใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ทางสมาพันธ์ฯได้มีโอาสเข้าไปแนะนำองค์กร ภารกิจงานที่กำลังดำเนินการอยู่ พร้อมข้อเสนอ 3 ประเด็นดังกล่าวในการพัฒนาเศรษฐกิจเอสเอ็มอี จ.สงขลา

ติดตามอ่านที่ หนังสือพิมพ์โฟกัส ฉบับวันที่ 1061 วันที่ 22-28 ตุลาคม 2561