สงขลา – ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานคัดแยกขยะ ในพื้นที่หมู่ 7 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วันนี้ (18 มี.ค 62 ) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พ.อ.สุรชัย เชยกลิ่น ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และนายปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป้องกันจังหวัดสงขลา ร่วมรับหนังสือร้องเรียนจาก นายนิคม คงศรี ประธาน ปชช.พิทักษ์สิ่งแวดล้อมคลองหอยโข่งและเครื่อข่ายร่วม 120 คน ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานคัดแยกขยะ ของบริษัท เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 7 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นและน้ำเสียพร้อมกับเรียกร้องให้โรงแยกขยะแห่งนี้หยุดดำเนินการ นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจำไหรและคลองหอยโข่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกด้วย

นายนิคม คงศรี ประธานกลุ่มประชาชนพิทกษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอคลองหอยโข่ง เคยยื่นคัดค้านโรงคัดแยกขยะมาก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการร้องเรียนในประเด็นเดียวกันไปยังหลายหน่วยงาน รวมถึงร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สนง.ทสจ.สงขลา สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง เป็นต้น เพื่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้ว

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันยื่นหนังสือโดยจะเร่งรัดและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตลอดจนให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะต่อไป

ขอบคุณภาพและข้อมูล : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด, ชัยธวัช มากมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา