วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณอาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลา พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมกำลังพล ซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นไปอย่างเรียบร้อยยังไม่พบปัญหาใด โดยประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าต่างทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจรายชื่อที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น.

ขณะที่ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกคนต่างก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการจัดการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงการเลือกตั้งนั้น จะเน้นรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณสถานที่เลือกตั้ง ตลอดจนรักษาความปลอดภัยเส้นทางให้แก่ประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.